Whitepaper: Stappen naar de digitale werkplek voor gemeenten

Lees deze whitepaper en ontdek welke stappen gemeenten nemen om te komen tot een digitale werkplek. Hoe ga je naar een moderne werkplek zonder meermaals impact te maken op de manier van werken.

Z

Cloud, hosted en legacy apps in één werkplek

Z

Een persoonlijke en flexibele werkplek

Z

Stappenplan naar een digitale werkplek

Gemeenten en Workspace 365

Nog één stap…