Digitale werkplek
Leestijd 2 min
7 juni 2022

Wat is informatiemanagement? En wat doet een informatiemanager?

Workspace 365
informatiemanager

Informatiemanagement is onmisbaar om ICT effectief in een organisatie in te zetten. Maar wat is het precies? Wat doet een informatiemanager? En hoe verschilt dat met de rol van een IT-manager?

Wat is informatiemanagement?

Informatiemanagement draait om de rol van IT binnen de organisatie. Medewerkers hebben data nodig om hun werk te doen. Daar zijn verschillende middelen voor zoals smartphones, tablets en laptops. Die worden gevoed door bronnen zoals e-mail, gedeelde mappen, IM-berichten en ga zo maar door.

IT zorgt voor de bronnen, de middelen en de infrastructuur die nodig is om deze met elkaar te verbinden. Informatiemanagement draait om de samenhang tussen wat IT levert en de rest van de organisatie. Het brengt de vraag om digitale ondersteuning en het aanbod samen.

Waarom is het belangrijk?

Aan welke oplossingen heeft de organisatie behoefte? Voorziet de IT-afdeling in deze vraag? Zo niet, waarom niet? Hoe bewaak je de eenheid van processen? Waar kunnen afdelingen terecht als ze behoefte hebben aan nieuwe digitale tooling?

De IT-afdeling draagt zorg voor het beheer van alle middelen. Hun eerste prioriteit ligt daarom bij beheersbaarheid daarvan. Dit kan conflicteren met de behoefte van de organisatie om te vernieuwen. Innovatieve middelen kunnen haaks staan op de behoefte van IT om de stabiliteit te waarborgen. Informatiemanagement brengt zulke discrepanties aan het licht en bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing.

Wat doet een informatiemanager?

De informatiemanager fungeert als tussenpersoon tussen IT en de andere afdelingen in de organisatie. Bij deze persoon kunnen managers van afdelingen verzoeken indienen om hun digitale ondersteuning uit te breiden of te wijzigen.

De informatiemanager overlegt met de IT-manager over de mogelijkheden en schakelt met het hoger management (of de directie) als het gaat om budget en de strategische inzet van IT.

Wat is het verschil tussen een informatie- en een IT-manager?

De IT-manager heeft - platgeslagen - de taak om te zorgen dat IT-systemen werken. IT koopt middelen in (hardware, software en SaaS-oplossingen), bewaakt de dataveiligheid, zorgt dat nieuwe systemen aansluiten bij de bestaande infrastructuur en levert ondersteuning aan medewerkers (on-boarding en support).

Informatiemanagement draagt zorg voor de IT-behoeften van de rest van de organisatie. De informatiemanager fungeert als aanspreekpunt als bestaande IT niet aansluit bij de werkzaamheden, overlegt over nieuwe mogelijkheden en wijzigingen en geeft advies over trends en andere toekomstige ontwikkelingen.

Informatiemanagement is onmisbaar

Informatiemanagement is voor iedere organisatie van belang. Waar de IT-manager een meer behoudende rol heeft (wat er is, moet werken), is de informatiemanager op innovatie gericht (werkt wat we hebben, of hebben we nieuwe ondersteuning nodig?). In deze rol komen strategische keuzes voor de organisatie, IT en wensen van de afdelingen samen. Het is - zeker in deze tijd van digitale transformatie - een onmisbare rol in iedere organisatie.

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles