Digitale Transformatie
Leestijd 10 min
7 maart 2022

6 belangrijke trends voor digitale transformatie in 2022

Kelly van der Horst
digital transformatie

Wat heeft 2022 voor ons in petto? Als er iets is wat de afgelopen twee jaar ons geleerd hebben, is het dat we het nooit 100% zeker kunnen weten. Maar we kunnen zeker (goed onderbouwde) voorspellingen doen voor je - wat digitale transformatie betreft. Lees meer over de vijf belangrijke trends in digitale transformatie die je dit jaar in de gaten moet houden ... of beter, waar je dit jaar mee aan de slag moet!

Waarom je moet investeren in digitale transformatie (en geïnvesteerd moet zijn)

Uiteindelijk gaat het bij digitale transformatie maar om één ding: het overleven van je bedrijf. Maar ook los daarvan zijn er meer dan genoeg redenen om te gaan voor een geslaagde digitale transformatie. Denk bijvoorbeeld aan een toename in productiviteit en winstgevendheid, meer personeelsbehoud, een beter gebruik van bedrijfsmiddelen en veel meer.

Het echte doel van de digitale transformatie is om een echt digitaal bedrijf te worden. Dat betekent meer dan 'gewoon' nieuwe technologie invoeren; het draait erom jouw organisatie zo vorm te geven, dat deze succesvol kan zijn in de digitale wereld van vandaag en morgen.

Digitale transformatie: de trends voor 2022

Oké, dan nu onze voorspellingen voor digitale transformatie trends in 2022!

Trend 1: Stop de silo's en bundel je data

Stel je voor dat je in een kamer met veel deuren bent. Achter elke deur staat een archiefkast, steeds met andere informatie. Je kunt er makkelijk bij; je hoeft enkel de deur te openen en de kast open te trekken. Maar zou het niet makkelijker zijn als alle archiefkasten in dezelfde ruimte stonden?

Dit is een ontwikkeling die we zien op veel digitale werkplekken. Veel organisaties zijn druk met het opzetten van een enkele ruimte voor al hun toepassingen. En dat is natuurlijk geweldig. Maar bedenk wel dat dit nog maar het begin zou moeten zijn. Je hebt namelijk nog altijd veel verschillende plekken waar gegevens zijn opgeslagen: informatiesilo's. En daardoor kan belangrijke informatie zomaar over het hoofd worden gezien.

IT is alweer een paar stappen verder dan de (eenvoudige) applicatieportal. We zien dan ook dat veel organisaties al begonnen zijn met het bijeenbrengen van hun gegevens. Hierbij wordt de belangrijkste informatie uit die applicaties gehaald en direct toegankelijk gemaakt vanuit één plek. Een beetje zoals wanneer je al die archiefkasten bij elkaar in één ruimte zet.

Trend 2: De opkomst van cross-functionele en multidisciplinaire teams

IT wordt een steeds belangrijker deel van je bedrijfsvoering. Dat is natuurlijk niet zo gek, als je er even bij stilstaat. Kijk maar eens naar de rol die technologie sowieso in ons dagelijks leven speelt. Het is een flink onderdeel van bijna al onze activiteiten geworden. Dan is het alleen maar logisch dat technologie ook belangrijker is geworden voor elk aspect van je bedrijfsvoering. En niet alleen ter ondersteuning.

Grenzen binnen de organisatie vervagen

We zien dat in veel organisaties de scheidslijnen minder scherp worden. Steeds meer leidinggevenden begrijpen dat de meeste projecten en initiatieven niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van een enkele discipline - en dat ook niet behoren te zijn.

Om als bedrijf maximaal te kunnen presteren, moet elk onderdeel van je organisatie geoptimaliseerd zijn en afgestemd op de andere onderdelen. Elk individu, elk team en elke afdeling moet volledig met elkaar verbonden zijn en ingesteld op de doelen en identiteit van het bedrijf.

En dus kwamen er cross-functionele en multidisciplinaire teams

Als er in je bedrijf een project loopt dat meerdere afdelingen raakt, maar enkel wordt aangestuurd door één afdeling, heb je dat dan op de best mogelijke manier aangepakt? Als je je klantenreis wilt optimaliseren, heb je dan geen input nodig van de mensen die bij elke stap betrokken zijn? Als je wilt dat je bedrijf loopt als een goed geoliede machine, moeten alle tandwielen dan niet goed in elkaar grijpen?

In een digitaal bedrijf (lees: een bedrijf in de digitale wereld van vandaag) moeten meer projectteams worden samengesteld met een diverse mix van rollen, kennis en vaardigheden. Dit verklaart de opkomst van de multidisciplinaire teams. Gartner noemt ze 'fusion teams', en definieert ze als:

"Een multidisciplinair team dat technologie en/of analytics vermengt met kennis van het zakelijke domein en de verantwoordelijkheid deelt voor zakelijke en technologische uitkomsten."

Gedreven door resultaat

Projecten worden dus niet langer gecentreerd rond de vraag welke afdeling toevallig de leiding heeft. Het begint allemaal met de doelen, het 'waarom' van het project. De eerste vraag die wordt gesteld, is wat er moet worden bereikt.

Trend 3: De hyperautomatisering gaat door

Misschien klinkt dit je bekend in de oren. Immers, we signaleerden dit ook al in ons blog met trends voor 2021. Maar het blijft voorlopig een erg belangrijke ontwikkeling, dus we wilden de trend dit jaar ook niet onvermeld laten.

We hebben het allemaal weleens gezegd: "Daar is een app voor." En dat is dus vaak ook zo. We hebben elke dag te maken met meer en meer applicaties, taken, systemen en informatie die moet worden verwerkt. En het is weinig efficiënt om voor elke taak of elk beetje informatie een andere app te openen (hé, daar hebben we het net over gehad!).

Maak tijd en middelen vrij

Hier komt de groeiende druk bij in de digitale wereld om alles sneller, slimmer, beter en op een meer persoonlijke manier te laten gebeuren dan gisteren.

Naast het bijeenbrengen van data en taken is er een andere oplossing: hyperautomatisering. Het proces waarbij zoveel mogelijk processen worden geautomatiseerd. Elke suffe taak die geëlimineerd kan worden, elke handmatige, repetitieve actie die niet langer door een mens hoeft te worden uitgevoerd.

Zo kunnen processen anders ontworpen worden; sneller, slimmer en met minder (of geen) ruimte voor menselijke fouten. En daarmee hebben je medewerkers meer tijd om te wijden aan belangrijkere zaken.

Trend 4: Het hybride personeelsbestand is hier

Om eerlijk te zijn ben ik onderhand een beetje moe van de uitspraak: 'thuiswerken is het nieuwe normaal'. Niet dat ik het ermee oneens ben - ja, het is de nieuwe standaard voor een heleboel mensen of is dat voor een hele tijd geweest (voor redenen die ik niet hoef te noemen). Maar langzaamaan gaat de wereld weer open. En dat brengt veranderingen met zich mee.

Nu zeg ik niet dat nu kantoren wereldwijd weer open gaan, mensen meteen volledig zullen terugkeren naar kantoor - helemaal niet, juist. Ik denk zelfs dat ons beeld van werken op afstand voorgoed is veranderd. Ik denk alleen niet dat we dit ook massaal zullen gaan doen.

Werken waar het kan, wanneer het nodig is

Ik ben ervan overtuigd dat we een grote toename van flexibiliteit gaan zien ten aanzien van waar en wanneer mensen werken. Dat het een mix wordt van werken op kantoor, vanuit huis, misschien zelfs vanuit co-working spaces, en dat het mogelijk wordt om flexibeler met je werkuren om te gaan.

Toegespitst op het individu

De hybride werkwijze stelt de mens centraal, in plaats van het kantoor. Werk wordt georganiseerd rond de verschillende manieren waarop mensen willen (en moeten) werken, in plaats van rond één groot kantoor waar iedereen naartoe gaat.

Dit creëert ruimte voor een meer individuele werkervaring waarbij mensen meer vrijheid hebben. Dit kan uiteindelijk leiden tot een hogere productiviteit en werknemerstevredenheid.

Om hybride werken te laten slagen, is vertrouwen cruciaal. De aandacht moet dus eerder uitgaan naar de output van een medewerker, in plaats van het aantal uur dat op kantoor wordt doorgebracht.

Een nieuwe werkwijze vraagt om een nieuwe manier om te werken en te verbinden

Net als bij werken op afstand, is het niet genoeg om een aantal processen te digitaliseren en dat een nieuwe werkwijze te noemen. De kans is namelijk groot dat dit niet werkt zoals je wilt.

Alles slechts digitaliseren en ze overal en altijd maar toegankelijk te maken kan zelfs schadelijk zijn. Denk maar eens aan digitale vermoeidheid, het 'always-on' fenomeen en informatiestress. En hoe hard we ook ons best doen, die digitale vrijmibo's over Teams zijn toch niet hetzelfde.

Maar wat werkt dan wel? Een andere werkwijze vraagt om een andere aanpak. Iets nieuws, dat we nog niet hebben geprobeerd. Om je hybride medewerkers optimaal te faciliteren, moeten nieuwe processen en ervaringen worden gecreëerd.

Terugkomend op werken op afstand: het wordt normaler

Ik zei dus dat ik niet geloof dat werken op afstand 'het nieuwe normaal' wordt. Maar normaler wordt het wel. Zeker wel. En daarmee bedoel ik dat veel meer mensen op afstand zullen werken, alleen niet allemaal fulltime. Veel van ons hebben het in de afgelopen jaren zelf kunnen ervaren: het maakt niet echt uit waarvandaan je werkt.

Je kunt dus gewoon solliciteren bij dat geweldige bedrijf op een ander continent, zonder te hoeven verhuizen. Potentiële werkgevers en medewerkers zijn wereldwijd een stuk dichterbij gekomen, en er zijn er ineens veel meer van!

Trend 5: Een holistische ervaring bieden

Je product wordt gebruikt door klanten. Je medewerkers maken het product. Misschien gebruiken ze het wel zelf (bij Workspace 365 doen we dat in elk geval wel!). Dus het kan goed zijn dat je medewerkers eigenlijk ook een soort van je klanten zijn. Klanten praten met medewerkers. En dat gebeurt allemaal onder één paraplu: jouw bedrijf. Waarom zouden die ervaringen dan uiteen moeten lopen? Hint: dat moeten ze niet.

Eén merk, één ervaring

Denk er maar over na. Zou elke stakeholder niet dezelfde beleving moeten hebben bij jouw merk? Ten slotte is je merk je identiteit. Het is wie je bent. Dat hoort toch niet te verschillen bij verschillende groepen mensen?

Momenteel hebben mensen erg weinig vertrouwen in organisaties. Het werknemersbehoud zakt door de bodem. Dat betekent dat jij je moet richten op het aanbieden van een optimale, uniforme ervaring.

Gartner ziet deze trend als het verenigen van vier disciplines: de klantervaring, gebruikerservaring, werknemerservaring en multi-ervaring. Wanneer deze worden verbonden en aangescherpt, wordt een meer holistische totaalervaring gecreëerd.

Om zo'n beleving aan te kunnen bieden, moet je een echt digitaal bedrijf worden. Je moet samenwerken over de hiërarchie en afdelingen heen (hé, dat hadden we ook al besproken!). Je informatie moet makkelijk toegankelijk zijn (yep, besproken) en vrij verspreid worden in de organisatie.

Trend 6: AI en de slimme werkplek

Deze laatste trend sluit aan bij meerdere punten die we hiervoor al besproken hebben. Dit zijn daarvan de belangrijkste:

  • Mensen moeten elke dag veel (VEEL!) informatie verwerken.
  • Mensen werken met veel verschillende applicaties en informatiebronnen.
  • Het op één plek samenbrengen van apps en informatie helpt.
  • Bij handmatige processen kunnen menselijke fouten worden gemaakt.
  • Automatisering helpt medewerkers bij het uitvoeren van hun taken.

De slimme werkplek raakt aan al deze punten en gaat een grote rol spelen.

We zitten in de cloud. En nu dan?

Jarenlang hadden we het vooral over de overgang naar de cloud (en als dat iets is waar je nog mee bezig bent, trek eens aan de bel! Wij kunnen helpen).

Daarna gingen we van een applicatieportal naar een verenigde werkplek. Ik zei al dat het belangrijk is om je applicaties en informatie bijeen te brengen op één plek en dit alles makkelijk toegankelijk te maken. Met Workspace 365 werken we daar al een tijd aan, bijvoorbeeld met Micro Apps en de Activiteitenfeed.

Maak het slim en makkelijk voor je medewerkers

Ik verwacht dat de volgende ontwikkeling is om de stap te maken van een verenigde werkplek naar een slimme werkplek. Een werkplek die, ondersteund door kunstmatige intelligentie (ook wel: AI), gedrag voorspelt, je helpt bij het nemen van beslissingen en op het juiste moment de juiste informatie toont. Een werkplek die, bijvoorbeeld, op je device alleen de applicaties toont die op dat moment beschikbaar zijn.

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles