Digitale Transformatie
Leestijd 7 min
7 april 2021

8 kenmerken van een echt digitaal bedrijf

Kelly van der Horst
digitaal bedrijf

Een echt digitaal bedrijf of een digital-first bedrijf worden, of een digitale transformatie doormaken, is een doel voor veel organisaties. Digitale volwassenheid kan tot veel strategische voordelen leiden en een breed scala aan voordelen op korte en lange termijn ontsluiten die van invloed zijn op het bedrijfsresultaat, concurrentievoordeel stimuleren en uiteindelijk een factor kunnen zijn in het voortbestaan van een bedrijf op lange termijn.

Maar wat betekent het eigenlijk om een 'echt' digitaal bedrijf te zijn en wat zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van deze organisaties? In dit artikel gaan we deze kwesties onderzoeken en enkele kenmerken bekijken van organisaties die het meeste uit digital halen.

Wat is een digitaal bedrijf?

Voordat we kunnen onderzoeken wat het betekent om een 'echt' digitaal bedrijf te zijn, moeten we definiëren wat een digitaal bedrijf is.

Er is geen consensus over wat een digitaal bedrijf is: sommigen beweren dat het gaat om het hebben van digitale mogelijkheden en investeringen, terwijl anderen zeggen dat het een bepaald niveau van digitale volwassenheid vereist. Sommigen zullen denken dat het gaat om het hebben van een bedrijfsmodel dat op digital is gebouwd, en anderen zullen zelfs zeggen dat een 'digitaal bedrijf' meer bezig is met een digitale mentaliteit en cultuur.

De waarheid is dat een digitaal bedrijf al deze onderling verbonden betekenissen kan bevatten. Naar onze mening is er sprake van een echt digitaal bedrijf als één of meer van de volgende zaken waar zijn:

  • De organisatie heeft een aanzienlijke digitale transformatie doorgemaakt die zowel de klanten als de werknemerservaringen heeft beïnvloed
  • Er is sprake van een soort digitale volwassenheid, waarbij de meeste transacties volledig digitaal worden uitgevoerd
  • Het bedrijfsmodel en het toekomstige bedrijfsmodel zijn overwegend of volledig digitaal
  • Er heerst een sterke digitale cultuur bij alle medewerkers, die digital zowel voor het alledaagse als voor de toekomst omarmen.

Wat betekent het om een digitaal bedrijf te zijn?

Als we deze definitie aannemen, betekent een digitaal bedrijf zijn meestal:

  • Een aanzienlijke voortdurende toewijding aan digitaal in jouw processen, serviceleveringsmodel en dagelijkse activiteiten
  • Dat je een digitale bedrijfsstrategie hebt en digital deel uitmaakt van andere substrategieën in jouw bedrijf
  • Dat je je inzet voor voortdurende digitale bedrijfstransformatie, zelfs als je deze al hebt meegemaakt
  • Dat je actief investeert in digitale platformen, producten en diensten
  • Dat er een digitale cultuur is - hierover meer hieronder!

8 kenmerken van een echt digitaal bedrijf

Het is fascinerend om de verschillende kenmerken van een echt digitaal bedrijf te onderzoeken. Organisaties van verschillende groottes, uit verschillende sectoren en gevestigd in verschillende landen kunnen vergelijkbare eigenschappen vertonen.

1. Een plattere organisatie en minder hiërarchische cultuur

Veel organisaties zijn hiërarchisch van aard met meerdere managementlagen. Dit kan leiden tot een risicomijdende cultuur, waardoor innovatie wordt verstikt en het moeilijk wordt om echt wendbaar te zijn en snelle besluitvorming mogelijk te maken.

Echte digitale organisaties die zwaar investeren in digitale platforms, met name interne samenwerkings- en communicatietools, merken vaak dat ze daardoor minder hiërarchisch worden in hun cultuur. Wanneer er een snelle en gemakkelijke manier is om samen te werken en te communiceren die alle niveaus van de organisatie kunnen zien, vervaagt de noodzaak om zoveel hiërarchische niveaus te hebben.

Digitale tools maken het voor senior management snel en gemakkelijk om rechtstreeks te communiceren met lagere niveaus van de organisatie en vice versa; het is simpelweg niet nodig om meerdere managementlagen te hebben om een ​​beslissing te maken of iets te ondernemen. Zo stimuleren digitale tools waar iedereen toegang toe heeft transparantie en verantwoordingsplicht, waardoor de behoefte aan micromanagement afneemt. Dit kan op termijn leiden tot een plattere organisatie, zowel in feitelijke structuur als in de bijbehorende cultuur.

2. Een cultuur van digitale innovatie

Digital is een katalysator voor innovatie. Echt digitale organisaties hebben vaak een innovatiecultuur, met de wens om te experimenteren en nieuwe producten, diensten en werkwijzen te creëeren. Digitale volwassenheid biedt vaak de mogelijkheid tot innovatie, met meer tools beschikbaar voor medewerkers om nieuwe ideeën te implementeren. Succesvolle digitale innovatie leidt ook vaak tot verdere digitale innovatie, met de juiste tools, processen en benaderingen om ideeë«n tot bloei te brengen en uiteindelijk op de markt te brengen.

Wanneer deze digitale mogelijkheden aanwezig zijn, kunnen werknemers zich laten inspireren door succesvolle voorbeelden van digitale innovatie door te zien dat ideeën serieus worden genomen. De impact op de organisatiecultuur kan hier echt transformerend zijn, waarbij een vleugje innovatie onderdeel begint te worden van het DNA van het bedrijf.

3. Leiders die de kracht van digital omarmen

Digitale transformatie en het begeleiden van een organisatie naar digitale volwassenheid kan een hobbelige rit zijn; het vereist sterk leiderschap met een zelfverzekerde visie. Digitale bedrijven hebben doorgaans leiders die de kracht van digital echt omarmen, waarbij ze vaak het goede voorbeeld geven door hun gebruik van digitale platforms zowel binnen als buiten het bedrijf. Ze pleiten ook voor strategieën en benaderingen waarin digitaal nog steeds centraal staat.

4. Gebruik van data en analytics om voortdurend te verbeteren

Echte digitale bedrijven hebben een groter aantal digitale transacties die zowel bij klanten als bij werknemers plaatsvinden. Dit levert potentieel waardevolle gegevens op waarmee bedrijven analytics en dashboards kunnen gebruiken om inzichten te verwerven om verbeteringen aan te brengen en om de besluitvorming te ondersteunen. Wanneer je data uit verschillende systemen en bronnen gaat combineren en ze samen analyseert, worden de mogelijkheden nog interessanter.

Digitale bedrijven exploiteren deze data over het algemeen actiever dan traditionele bedrijven. Dit komt niet alleen omdat gegevens gemakkelijker voor hen beschikbaar zijn en ze mogelijkheden zoals Power BI kunnen gebruiken om deze coherent weer te geven, maar ook omdat ze over de digitale platforms beschikken om gemakkelijk op inzichten te reageren en daaropvolgende verbeteringen aan te brengen. Wanneer dit gebeurt, maken teams er een gewoonte van om metingen te gebruiken om voortdurende verbetering te ondersteunen.

5. Hyperautomatisering van processen

Automatisering en A.I. bieden huidige en toekomstige kansen om de productiviteit te verbeteren. Digitaal volwassen bedrijven die een digitale transformatie hebben ondergaan, hebben vaak al handmatige processen gedigitaliseerd om efficiëntie, tijdwinst en lagere kosten te stimuleren. Echte digitale bedrijven stoppen echter meestal nooit en blijven processen automatiseren waar ze kunnen, waardoor de productiviteit toeneemt en de dienstverlening wordt verbeterd. De collectieve voordelen van de verbeterde processen die door hyperautomatisering teweeg worden gebracht, kunnen zeer aanzienlijk zijn.

6. Aandacht voor digitale skills en bijscholing

De 'digitale geletterdheid' van je medewerkers is cruciaal. Om het beste uit digitale tools te halen, hebben medewerkers de vaardigheden, kennis en het vertrouwen nodig om ze optimaal te kunnen gebruiken. Digital-first-bedrijven nemen vaak de tijd om te investeren in educatie, training en voortdurende ondersteuning op dit gebied om ervoor te zorgen dat werknemers productief gebruik kunnen maken van de digitale werkplek. Dit gaat verder dan alleen weten hoe je een tool moet gebruiken; het gaat er ook om dat je je bewust bent van de verschillende beschikbare opties, kennis hebt van nieuwe manieren van werken en de vereiste mindset cultiveert.

Een ander belangrijk punt is om ervoor te zorgen dat werknemers de juiste vaardigheden krijgen voor de toekomstige werkplek. Sommige echte digitale bedrijven beginnen delen van hun personeel opnieuw bij te scholen om te profiteren van de toekomstige kansen die A.I. en automatisering zullen bieden.

7. Een klantgerichte aanpak

Digital-first-organisaties zijn over het algemeen erg klantgericht. Nu klantinteracties steeds digitaler worden, vooral sinds het begin van de COVID-19-pandemie, gaan focus op digital en klantenservice vaak hand in hand. Het ontwikkelen van rijkere digitale touchpoints met klanten is vaak een belangrijke reden voor bedrijven om te investeren in digitale platforms.

Klantgericht zijn betekent over goede data beschikken om jouw klanten beter te begrijpen en hun ervaringen te verbeteren. Door meer digitale contactpunten met uw klanten te hebben, kun je waardevolle inzichten uit jouw data halen, waardoor je verbeteringen kunt doorvoeren en een klantgerichte benadering kunt implementeren bij alles wat je doet.

8. Optimale digitale werknemerservaring

Er is een sterke link tussen employee experience en klantbeleving. Als je medewerkers geen goede ervaring hebben in hun dagelijkse werk, inefficiënte interne processen hebben en ontevreden zijn, zal dit onvermijdelijk invloed hebben op de klantervaringen. Echte digitale bedrijven investeren sterk in een goede digitale werknemerservaring, omdat ze weten dat dit een enorme algehele impact heeft op alles, van personeelsverloop tot winstgevendheid en hoe klanten over hun merk denken.

Een goede digital employee experience verbetert de productiviteit, vermindert de informatie-overload, maakt informatie direct beschikbaar om klantgericht personeel te helpen klanten te informeren, ondersteunt innovatie en wendbaarheid en helpt het beste talent te behouden.

Een echt digitaal bedrijf worden

Een adaptive workspace als Workspace 365 kan je helpen bij je digitale transformatietraject, bijvoorbeeld door je in staat te stellen je Digital Employee Experience te verbeteren, taken en processen te vereenvoudigen en de communicatie en de adoptie van digitale tools te verbeteren. Nieuwsgierig? Probeer de gratis demo!

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles