Digitale Transformatie
Leestijd 10 min
21 januari 2021

8 voordelen van digitale transformatie

Kelly van der Horst
digitale transformatie

Digitale transformatie is erg belangrijk voor bedrijven. De technologie gaat snel vooruit, waardoor de verwachtingen en de markt veranderen. Om als bedrijf bij te blijven moet je een digitaal bedrijf worden en de relevante trends van digitale transformatie volgen. Maar de grote vraag is: wat zijn de voordelen van digitale transformatie? En waarom is het belangrijk voor je bedrijf om te transformeren? In deze blog geven we je 8 voordelen van digitale transformatie en leggen we uit hoe je bedrijf kan profiteren van digitale transformatie.

Digitale transformatie heeft veel voordelen, omdat het helpt om alle elementen van je organisatie te optimaliseren. De voordelen kunnen bijvoorbeeld het beheer van middelen, de cultuur, het delen van informatie, het verzamelen van gegevens en nog veel meer verbeteren. Wanneer je organisatie elk afzonderlijk element optimaliseert, kun je de voordelen ervan al merken, maar wanneer je al deze elementen samen verbetert, dan merk je de echte voordelen van digitale transformatie.

De voordelen van digitale transformatie die we gaan bespreken zijn:

  • Sneller reageren op veranderingen in de markt
  • Weerstand tegen onverwachte bedreigingen en veranderingen
  • Groter concurrentievoordeel
  • Grotere capaciteit voor innovatie
  • Verbeterde klantloyaliteit
  • Sterkere interne samenwerking
  • Slimmere besluitvorming
  • Verbeterde winstgevendheid

1. Sneller reageren op veranderingen in de markt

Of het nu gaat om B2B of B2C, de manier waarop we consumeren, nieuwe dingen accepteren en zaken doen is versneld.

Als voorbeeld: in de Verenigde Staten werd in 1921 lag de adoptie van de traditionele vaste telefoonlijn op 35%. Het duurde tot 1963 om tot een adoptie van 81% te komen: dat is 42 jaar. Het heeft nog 39 jaar geduurd voordat de piek in 2002 werd bereikt met 95%. Terwijl dezelfde stijging (35% tot 81%) in de adoptie van de smartphone plaatsvond in slechts 8 jaar, van 2011 tot 2019.

En het is niet alleen in de technologie. Deze snelle verandering is doorgedrongen tot vrijwel elke sector. 63% van de klanten verwacht dat bedrijven meer nieuwe producten en diensten leveren dan ooit tevoren. Voor organisaties betekent dit dat ze de markt moeten kunnen monitoren, nauwkeurige voorspellingen moeten doen en snel moeten reageren op veranderingen om bij te blijven. Digitale transformatie helpt daarbij.

Door het implementeren van technologieën om wat geautomatiseerd kan worden te automatiseren en processen te stroomlijnen, worden routinetaken veel sneller uitgevoerd en wordt er aanzienlijke tijdwinst geboekt; tijd die elders kan worden besteed, zoals aan innovatie, marktonderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Bovendien stelt een effectieve accumulatie, organisatie en het monitoren van data organisaties in staat om veranderingen nauwkeurig te voorspellen voordat deze zich voordoen (en er natuurlijk op in te spelen). Het stelt hen ook in staat om de effecten van hun inspanningen in korte tijd te meten en hun producten en diensten snel aan te passen.

Maar het is niet alleen het technologische aspect van digitale transformatie dat je in staat stelt om snel te reageren op veranderingen. Door het realiseren van een platte organisatiestructuur waarbij er meer aandacht is voor autonome teams in plaats van voor hiërarchie, kunnen beslissingen sneller genomen worden zonder dat men eerst op en neer moet gaan op de hiërarchische ladder.

2. Weerstand tegen onverwachte bedreigingen en veranderingen

Digitale transformatie helpt je niet alleen om te reageren op veranderingen in de markt die je kunt voorspellen, maar ook op veranderingen die je niet kunt voorspellen. Dit werd meer dan duidelijk toen COVID-19 een wereldwijde impact maakte en een aantal zeer grote onverwachte veranderingen met zich meebracht voor bijna alle bedrijven.

De belangrijkste intentie van het ondergaan van een digitale transformatie is om een digitaal bedrijf te worden, dat minder ingesteld is op hun manieren en in staat is om op een meer wendbare manier zaken te doen. Dit betekent dat een digitaal bedrijf in staat is om gemakkelijk hun strategie te veranderen en zich aan te passen aan nieuwe manieren van werken, want dat is wat ze toch al de hele tijd doen. Dit stelt organisaties niet alleen in staat om snel in te spelen op veranderingen die kansen bieden, zoals in de vorige paragraaf is genoemd, maar zorgt ook voor een zekere weerstand tegen onverwachte bedreigingen en veranderingen.

3. Groter concurrentievoordeel

De combinatie van het bovengenoemde vermogen om snel te reageren op veranderingen, bedreigingen en kansen (en dit beter en sneller te doen dan je concurrenten) kan je een groot concurrentievoordeel opleveren. Maar dat is niet de enige manier waarop digitale transformatie je in staat kan stellen om de concurrentie voor te blijven.

Ten eerste vereist digitale transformatie dat je een digitale cultuur kweekt; een cultuur waarin informatie ongehinderd stroomt, teams samenwerken en kennis delen, leren en bijscholing van vitaal belang zijn en innovatie wordt aangemoedigd.

Een digitale cultuur voor een verbonden organisatie

Zo'n cultuur maakt het mogelijk dat iedereen in de organisatie een beter inzicht heeft in het bedrijf, de partners, de klanten, de resultaten, enzovoort, zodat ze hun werk met meer succes kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van veelgestelde vragen door de Sales-afdeling, die Marketing gebruikt voor het creëren van artikelen ter ondersteuning van die potentiële klanten tijdens de klantreis - waardoor je deze klantreis optimaliseert en beter maakt dan dat van je concurrent. Door dit in alle facetten van je organisatie te doen, kun je echt een voorsprong nemen. Vooral in combinatie met de drive om snel te innoveren en oplossingen en diensten te creëren die perfect passen bij jouw organisatie en jouw klanten.

Inzicht + Actie = Concurrentievermogen

En dit geldt niet alleen voor kennis die is opgedaan door ervaring, maar bijvoorbeeld ook door data. Tijdens een digitale transformatie zet je de juiste mensen en systemen in om relevante gegevens te verzamelen, te organiseren en inzichtelijk te maken. Gegevens die je kunt gebruiken om je producten en diensten te optimaliseren en de klantreis te optimaliseren, waardoor jij de klantkeuze wordt in plaats van je concurrent.

4. Grotere capaciteit voor innovatie

Wist je dat 56% van de klanten op zoek is naar innovatieve bedrijven? Omdat technologie voortdurend verandert en de wereld mee verandert, moet jouw organisatie ook veranderen. Meer tijd en capaciteit hebben om aan innovatie te besteden is daarom cruciaal, en de digitale transformatie zal je daarbij helpen.

In de vorige paragraaf hebben we het al gehad over de digitale cultuur die de innovatie en de initiatieven van de werknemers stimuleert. Daarnaast is een cruciaal onderdeel van digitale transformatie om met behulp van technologie af te stappen van handmatige processen, te automatiseren wat geautomatiseerd kan worden en daarbij tijd en werknemers vrij te maken om zich te richten op innovatie en kansen.

5. Verbeterde klantloyaliteit

Het optimaliseren van de klantenloyaliteit zou hoog op je prioriteitenlijst moeten staan. In feite is 65% van de activiteiten van een bedrijf afkomstig van bestaande klanten. Gelukkig zal digitale transformatie je helpen dit te doen.

Hoe digitale transformatie je helpt om de klantloyaliteit te verbeteren is eigenlijk voor een groot deel een optelsom van een aantal elementen die we al besproken hebben: het vermogen om snel te reageren op veranderingen en kansen, ofwel door je producten en diensten aan te passen, of door nieuwe innovaties te bedenken, zorgt ervoor dat je in staat bent om snel in te spelen op de veranderende behoeften en verlangens van de klant. Het intern delen van kennis en ervaringen stelt je in staat om de klantervaring te optimaliseren en ervoor te zorgen dat deze ervaring samenhangend en consistent is tijdens elke stap van de klantreis. En door de juiste systemen in te zetten om efficiënt gegevens te verzamelen en te analyseren, kun je jouw klanten tot in detail leren kennen en ze precies datgene bieden wat ze willen.

Bovendien maakt het gebruik van technologie een grote mate van klantgerichtheid mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke aanbiedingen en gepersonaliseerde opvolging na een aankoop.

Het realiseren van dit niveau van optimalisatie, aandacht en maatwerk zal de kans op geluk voor je klant aanzienlijk vergroten, waardoor de loyaliteit van de klant wordt vergroot.

6. Sterkere interne samenwerking

Om echt een digitaal bedrijf te worden, moet je een digitale cultuur creëren. In deze cultuur is er geen ruimte voor aparte silo's, die informatiestromen blokkeren en het afdelingen afzondert.

Tijdens de digitale transformatie moet je een plattere organisatiestructuur realiseren die meer gebaseerd is op autonome teams en cross-functionele samenwerking, in plaats van op hiërarchie. Wanneer afdelingsgrenzen en hiërarchische barriëres niet langer in de weg staan en er systemen zijn om eenvoudig informatie te verzamelen en te delen en om intern te communiceren, is een sterkere samenwerking mogelijk. Wanneer mensen beter geïnformeerd zijn, zijn ze tenslotte meer betrokken. Mensen van verschillende afdelingen kunnen ideeën delen, samenwerken aan projecten en samenwerken aan het bereiken van jouw collectieve organisatiedoelen.

7. Slimmere besluitvorming

Informatie is macht. Natuurlijk zorgt het hebben van de juiste mensen en systemen om effectief gegevens te verzamelen, te monitoren en te organiseren ervoor dat je beter geïnformeerd bent, wat resulteert in de mogelijkheid om slimmere beslissingen te nemen op basis van gegevens. Hetzelfde geldt voor een digitale cultuur waarin alle afdelingen en teams op de hoogte zijn van elkaars activiteiten, doelen en projecten.

Maar een element van digitale transformatie waar je misschien nog niet aan gedacht hebt en dat jouw besluitvorming kan verbeteren, is de eenvoudigere samenwerking met externe partijen.

Je kunt proberen alles in eigen huis te houden, maar een echte digitale organisatie weet wanneer ze elders op zoek moet gaan naar extra kennis en capaciteit en gebruikt hun geoptimaliseerde systemen en processen om samen te werken met deze externe partners. Zo kunnen ze kennis en informatie van over de hele wereld benutten, zonder zelf alles te hoeven onderzoeken en te verzamelen. Informatie en kennis die gebruikt kan worden om slimmere beslissingen te nemen - dat klinkt als een slimme beslissing op zich.

8. Verbeterde winstgevendheid

Het laatste voordeel van digitale transformatie waar we het over gaan hebben is een verbeterde winstgevendheid.

Je kunt zelf de optelsom maken: tijdens jouw digitale transformatie heb je de klantervaring verbeterd en hun loyaliteit vergroot. Door betere samenwerking en meer inzicht kan je nu jouw producten en diensten optimaliseren. Je bent nu minder verrast door veranderingen in de markt, en als die zich toch voordoen, ben je beter in staat om de klappen op te vangen en het bedrijf daarop aan te passen. Operations en processen zijn geautomatiseerd en gestroomlijnd, waardoor mensen meer werk kunnen doen in minder tijd, waardoor er tijd vrijkomt om te innoveren en beter op de klant in te spelen.

Zoals ze zeggen, tijd is geld. En het stroomlijnen van je hele organisatie, van samenwerking tot processen, levert je een flinke tijdsbesparing op. Bovendien maken al deze inspanningen om je business en klantenervaring te verbeteren je aantrekkelijker voor zowel klanten als partners, waardoor je meer bedrijven aantrekt en de winstgevendheid toeneemt.

Wat nu?

Nu je een aantal van de belangrijkste zakelijke voordelen van digitale transformatie kent, vraag je je waarschijnlijk af: wat is de volgende stap? Digitale transformatie houdt nooit op en je bedrijf moet voortdurend veranderen. Het vereist een meer flexibele en innovatieve manier van werken, nu en voor de toekomst.

Hoe een adaptive workspace de digitale transformatie kan ondersteunen

Met de adaptive workspace, Workspace 365, kun je al jouw applicaties, documenten, e-mail, bedrijfsprocessen, intranet en meer integreren in één digitale werkplek. Dit stelt mensen in staat zich te concentreren op hun werk en zich minder te richten op hun IT. Ben je benieuwd hoe Workspace 365 je kan helpen om de digitale transformatie voor jouw organisaties te ondersteunen? Vraag dan een demo aan!

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles