Digitale Transformatie
Leestijd 6 min
5 november 2020

Digitale transformatie in de retail

Kelly van der Horst
digitale transformatie

In de afgelopen jaren is de retail gerevolutioneerd en zijn de ervaringen van klanten veranderd. We kunnen bijna alles wat we willen online kopen, en vanaf overal ter wereld. Een bliksemsnelle levering betekent dat we zelfs producten kunnen ontvangen op dezelfde dag dat we ze kopen. De verwachtingen van de consument zijn gestegen en veel van ons vragen om opvallende merkervaringen die zijn afgestemd op onze smaak. Al deze trends, kansen en uitdagingen hebben geleid tot een enorme en ongekende digitale transformatie in de retail.

In dit artikel gaan we kijken naar digitale transformatie in de retail sector, wat het is en waarom het belangrijk is, bijbehorende uitdagingen en trends, met name met betrekking tot de digitale werkplek.

Wat is digitale transformatie in de retail?

De digitale transformatie van de retail kan worden beschouwd als technologie-gebaseerde veranderingen die een uitgebreide impact hebben op zowel de ervaringen van klanten en werknemers, de organisatieprocessen en zelfs de bedrijfscultuur binnen retail organisaties. Digitale transformatie kan resulteren in nieuwe producten en diensten, nieuwe manieren van werken, een verandering in de winstgevendheid, een verhoging van de productiviteit, een nieuwe aanpak van de logistiek en zelfs een ommezwaai in activiteiten.

Digitale transformatie in de retail zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot de nadruk op online winkelen, betere gegevensverzameling om sneller te kunnen reageren op modetrends van de consument en verbetering van de werkstroom in de hele distributieketen, waardoor de weg naar de markt voor nieuwe modeartikelen sneller kan worden afgelegd.

De voordelen van digitale transformatie in de retail

De voordelen van digitale transformatie in de retail zijn duidelijk: de retailers die succesvol zijn, hebben veel meer kans om te groeien, winstgevend te zijn en te overleven op de lange termijn. De bedrijven die minder volwassen zijn in hun digitale transformatietraject in de retail, kunnen gewoonweg niet blijven bestaan of worden overgenomen door een concurrent.

Dit is nog nooit zo duidelijk geweest als tijdens de COVID-19-crisis. Door de lockdown maatregelen over de hele wereld is het aantal mensen dat de fysieke retail binnenkomt, met name in de stadscentra, dramatisch gedaald. Uit enquêtes blijkt dat het online winkelen is toegenomen en dat dit op de lange termijn waarschijnlijk de gewoonten van de consument zal veranderen. De retail bedrijven die hun digitale transformatie al hebben gericht op online ervaringen, hebben meer kans om succesvol te navigeren door de uitdagingen van de pandemie. Degenen die achterblijven in hun digitale transformatiecurve hebben minder kans om te overleven en zal dit dan ook misschien niet lukken.

Meer specifieke voordelen van de digitale transformatie van de retail omvatten bijvoorbeeld ook het vermogen om:

  • De consumentenbeleving van online winkelen te verbeteren, en te voldoen aan de vraag
  • De efficiëntie in de hele leveringsketen te verhogen, waarbij vaak derden betrokken zijn
  • Gegevens te analyseren en gebruiken om zowel de interne processen als de ervaringen van klanten te verbeteren
  • Innovatie te gebruiken om een retailmerk te onderscheiden van de concurrenten
  • Sneller te reageren met producten en diensten om aan de behoeften en eisen van de consument te voldoen
  • Medewerkers te betrekken en informeren, om impact te maken op de dienstverlening aan de klant.
  • Gebruik te maken van de wijsheid van de medewerkers om ideeën aan te dragen die ook innovatie en verbetering stimuleren.

Wat zijn de uitdagingen van digitale transformatie in de retail?

Er zijn een aantal uitdagingen verbonden aan digitale transformatie in de retail.

Kiosk- en onverbonden medewerkers

Binnen de retail sector zijn er veel kiosk- en onverbonden medewerkers werkzaam in winkels en distributiecentra, die geen digitale identiteit of gemakkelijke toegang tot een computer hebben tijdens de werkdag. Zonder directe toegang tot de digitale werkplek kan de digitale transformatie veel moeilijker te realiseren zijn.

Gebrek aan verbinding tussen hoofdkantoor en winkels

Digitale transformatie vereist toonaangevende verandering en vaak een standaardisatie van de aanpak. De leiding komt meestal vanuit het centrum van de organisatie, maar om te slagen is een sterke communicatie en buy-in van winkels nodig die geografisch verspreid kunnen zijn. Wanneer er een zwakke verbinding is tussen het hoofdkantoor en de winkels, kan de digitale transformatie van de retail moeilijker te realiseren zijn.

Een hoog tempo van verandering en een constante concurrentie

We leven in zeer onstabiele tijden en dwingen een hoog tempo van verandering af binnen alle sectoren, maar vooral de retail. Hier dwingen de COVID-19 pandemie, fragiele economieën, politieke gebeurtenissen, voortschrijdende technologie en nog veel meer tot bijna voortdurende verandering.

COVID-19

COVID-19 heeft geleid tot een enorme druk op retail handelaren die winkels hebben moeten sluiten en hun personeelsbestand hebben moeten verkleinen als gevolg van de lockdown maatregelen, waardoor het aantal mensen dat naar de steden en stadscentra komt drastisch is afgenomen.

Digitale transformatie trends in retail

Er zijn een aantal trends in de digitale transformatie van de retail waarbij de digitale werkplek een belangrijke rol speelt.

Zorgen voor een soepele communicatie tussen het hoofdkantoor en de winkels

Een sterke digitale werkplek zorgt voor een duidelijke, sterke tweerichtingscommunicatie met verkooppunten om ervoor te zorgen dat de activiteiten efficiënt verlopen, dringende taken worden uitgevoerd en veranderingen goed worden beheerd. Digitale transformatie houdt vaak in dat de communicatiestromen worden gewijzigd en dat er gebruik wordt gemaakt van taakbeheertools en communicatieplatformen om te zorgen voor een goede communicatie tussen het hoofdkantoor en de winkels, zodat er zo min mogelijk hinder is tijdens het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen.

Het verstrekken van informatie om klanten te helpen

Digitale platformen kunnen ook helpen om medewerkers die in contact zijn met klanten een betere service te laten bieden, zowel aan de telefoon als in de winkel. Wanneer medewerkers uitgebreide informatie over producten en diensten binnen handbereik hebben, kunnen ze vragen van klanten beantwoorden over zaken als prijsstelling en beschikbaarheid, en kunnen ze ook eventuele problemen oplossen. Medewerkers die in de retail werken moeten dit vaak op tablets of smartphones kunnen raadplegen.

Het betrekken van klantgericht personeel

Bij digitale transformatie in de retail gaat het vaak om het betrekken van medewerkers die in contact zijn met de klanten door het gebruik van digitale werkplek kanalen, zodat zij zich meer betrokken voelen bij de organisatie en het merk, waardoor er een cultuuromslag kan plaatsvinden die verdere verandering kan stimuleren. In het verleden was het moeilijk om digitaal te communiceren met medewerkers in de winkels; door toegang te bieden tot sociale tools en content via persoonlijke mobiele apparaten kunnen alle medewerkers in de winkels zich verbonden voelen met het merk en met elkaar communiceren.

Stimuleren van procesverbetering en innovatie

Digitale transformatie in de retail gaat vaak over het verbeteren van processen, het digitaliseren van voorheen handmatige taken en zelfs het aansturen van innovatie. Omdat winkelmedewerkers in het verleden geen toegang hadden tot digitale diensten, betekent dit dat sommige processen handmatig zijn. Door toegang tot de digitale werkplek te introduceren, betekent dit dat kerntaken als roosterplanning, zelfbediening van medewerkers, opleiding van personeel en nog veel meer veel efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Digitale hulpmiddelen kunnen bovendien innovatie en kennisdeling stimuleren om de dienstverlening te verbeteren.

De rol van de digitale werkplek

Een gecoördineerde en geoptimaliseerde digitale werkplek die voor alle medewerkers toegankelijk is, speelt een centrale rol in de digitale transformatie van de retail. Wil je weten hoe Workspace 365 de digitale transformatie kan ondersteunen, probeer dan een gratis demo.

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles