Digitale Transformatie
Leestijd 6 min
16 december 2020

Digitale transformatie in de zorg

Kelly van der Horst
digitale transformatie

Digitale transformatie in de zorg is nog nooit zo belangrijk geweest. In 2020 heeft de COVID-19 pandemie de wereld voor enorme uitdagingen gesteld, waardoor de zorgstelsels enorm onder druk staan ten gevolge van het grote aantal patiënten dat erbij betrokken is, en de snelheid waarmee veranderingen moeten worden doorgevoerd. Hier hebben technologie en digitale transformatie een enorme potentie om deze uitdagingen het hoofd te bieden en nieuwe kansen voor de toekomst te creëren.

Wat is digitale transformatie in de zorg?

Digitale transformatie in de zorg kan worden gezien als de implementatie en acceptatie van technologie die de manier waarop de gezondheidszorg aan patiënten wordt verleend aanzienlijk zal veranderen. Als gevolg hiervan zal dit de werkmethoden in de industrie veranderen, en resulteren in aanzienlijke verbeteringen in de zorg voor patiënten.

Digitale transformatie kan een breed scala van verschillende gebieden bestrijken, waaronder het management van ziekenhuizen, baanbrekende innovatie in klinische praktijken, interactie tussen personeel en cliënten, het gebruik van big data om inzichten te creëren en zelfs het scala aan gezondheidsapps die we op onze mobiele telefoons hebben. Digitale technologieën hebben al een aanzienlijke impact op de gezondheidszorg, en het ziet ernaar uit dat dit in de toekomst zal toenemen.

De voordelen van digitale transformatie in de zorg

COVID-19 heeft laten zien waarom effectieve gezondheidszorg beschikbaar moet zijn, nu en in de toekomst. De digitale transformatie van de zorgsector is een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat dit op verschillende manieren gebeurt, met behulp van:

  • Geavanceerde technologie voor onderzoek en de verbetering van klinische praktijken en behandelingen, zoals het gebruik van robotica om chirurgische ingrepen te bevorderen.

  • A.I. en Machine Learning om nauwkeurigere en vroegere diagnoses te stellen, en preventieve gezondheidszorgmaatregelen te ondersteunen.

  • Systemen en toepassingen om efficiëntie te leveren in processen, waaronder ziekenhuisadministratie, het uitschrijven van recepten, het beheer van patiëntgegevens en de levering van programma's op grote schaal, zoals massale vaccinaties.

  • Mobiele apps om procedures te revolutioneren voor klinisch personeel.

  • Klantapps om de gezondheid en het welzijn van patiënten te ondersteunen.

  • Online communicatiemiddelen en virtual reality om consulten op afstand tussen medisch personeel en patiënten mogelijk te maken.

  • Mobiele toegang tot de digitale werkplek voor eerstelijnsgezondheidswerkers om efficiëntie en betrokkenheid te stimuleren.

Wat zijn de uitdagingen van digitale transformatie in de zorg?

Er zijn een aantal uitdagingen verbonden aan digitale transformatie in de zorgsector.

Vroege digitale volwassenheid en de relatieve cultuur

Hoewel er al enkele geavanceerde en inspirerende voorbeelden zijn van hoe technologie specifieke gebieden in de zorg heeft gerevolutioneerd en er opwindende vorderingen zijn gemaakt, in vergelijking met andere sectoren, bevindt de zorg zich in een relatief vroege fase van digitale volwassenheid. Dit komt door een verscheidenheid aan factoren, waaronder de regelgeving, investeringen en industriecultuur. Vroege digitale volwassenheid kan betekenen dat de digitale transformatie van de zorg langer kan duren, aangezien voor veel organisaties de fundamenten zoals de kernsystemen, onderliggend databeheer en het overtuigen van personeel om nieuwe technologie te gebruiken, mogelijk nog moeten worden ontwikkeld.

Veranderende gewoonten en verwachtingen van de patiënt

De gewoonten en verwachtingen van patiënten veranderen, zoals blijkt uit het gebruik van zorg gerelateerde apps en de behoefte aan on-demand zorg op momenten die uitkomen. Er zijn ook toenemende verwachtingen rond 'klantenservice'. Deze trends zijn van invloed op de manier waarop gezondheidszorg aan patiënten moet worden geleverd, waarbij de industrie moet overgaan op nieuwe patronen van interactie met patiënten, vaak met een grotere nadruk op digitale ervaringen.

De snelheid van verandering

Het tempo van veranderingen in de zorg is ongekend, met de druk om snel te handelen; wanneer er behoefte is aan snelle verandering op schaal, kan dit een extra laag van complexiteit toevoegen.

Dataprivacy en -beveiliging

Het waarborgen van de privacy rondom patiëntgegevens en de bescherming tegen aanhoudende cyberbedreigingen is een grote uitdaging. Vooral wanneer je probeert om big data te gebruiken om inzichten te genereren die de medische zorg kunnen verbeteren of de efficiëntie kunnen vergroten in de manier waarop medische dossiers worden bijgehouden. De noodzaak om te zorgen voor compliance en het minimaliseren van risico's is van het grootste belang, bijvoorbeeld het waarborgen van de naleving van HIPAA of de AVG bij de bescherming van patiëntgegevens.

COVID-19

De pandemie is volop aan de gang en zal op verschillende gebieden een enorme logistieke druk op de zorg blijven uitoefenen, waaronder het garanderen van een bepaald niveau van zorg, het garanderen van de veiligheid van klinisch personeel en het uitvoeren van massale vaccinatieprogramma's.

Digitale ethiek

Het gebruik van technologie om zorg te bevorderen kan, zoals op alle gebieden van vooruitstrevende zorg, uitdagende ethische vragen oproepen. Bijvoorbeeld kan het gebruik van A.I. en de vooruitgang in genetica tot moeilijke vragen leiden voor de zorg.

Trends in digitale transformatie in de zorg

Er zijn een aantal belangrijke trends in digitale transformatie in de zorg die een aanzienlijke invloed zullen blijven uitoefenen.

Apps en wearables voor patiënten

Er is een toenemend aantal mobiele apps en wearables die patiënten helpen bij het zelf diagnosticeren en problemen, het verstrekken van informatie over de gezondheid en welzijn, het volgen van fitness en het monitoren van persoonlijke gezondheidsgerelateerde informatie. Met de digitale transformatie van de gezondheidssector wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deze apps, zoals blijkt uit het aantal recent gedownloade COVID-19 tracking-apps.

Consulten op afstand

Patiëntconsultaties op afstand met behulp van tools als Zoom en speciale zorgapplicaties begonnen al plaats te vinden, maar zijn dramatisch toegenomen met de COVID-19 pandemie. Deze trend zet zich waarschijnlijk door en heeft voor- en nadelen voor zowel patiënten als medisch personeel. We kunnen ook verwachten dat het een gebied van digitale transformatie zal blijven, mogelijk met meer gebruik van Augmented en Virtual Reality.

A.I. en Machine Learning

Het vermogen van Artificial Intelligence (A.I.) en Machine Learning om patiënt- en medische gegevens te analyseren en inzichten te leveren die kunnen helpen met vroege diagnoses of preventieve behandelingen kunnen suggereren, is één van de meest opwindende gebieden van digitale transformatie in de zorg. Dit zal waarschijnlijk komende jaren een aandachtspunt zijn.

Transitie naar de cloud

De cloud heeft zijn stempel gedrukt op vrijwel elke branche, en de gezondheidszorg is geen uitzondering. Sommige delen van de zorgsector zijn minder geavanceerd in hun cloudtraject, en het verplaatsen meer diensten en data naar de cloud is een belangrijk thema in de digitale transformatie van de zorg.

Big data en digitale dossiers

Gerelateerd aan zowel A.I. als de transitie naar de cloud, is de grotere digitalisering van patiëntgegevens en elektronische medische dossiers een focus voor digitale transformatie, met de mogelijkheid om processen binnen ziekenhuizen te revolutioneren, patiënten op afstand toegang te geven tot hun gegevens en ook de 'big data'-benadering te ondersteunen die nodig is om het optimaal gebruik van A.I. en analytics mogelijk te maken. Het waarborgen van de dataprivacy is op dit gebied een grote uitdaging.

Digital employee experience voor eerstelijnsmedewerkers

Net als in veel andere bedrijfstakken met een groot aantal kiosk- en eerstelijnsmedewerkers, bieden nieuwe mobiele apps aanzienlijke kansen om personeel te betrekken bij digitale communicatie en efficiëntie te leveren door toegang te bieden tot digitale diensten en informatie. Hier kan het verbeteren van de digitale werknemerservaring een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van de werknemers en de zorgverlening.

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles