Veel zorginstellingen vragen ons mee te denken over hun online werkplek of intranet. Doordat steeds meer applicaties “verhuizen” naar de Cloud vragen zij zich af of het aanbieden van een Remote Desktop aan medewerkers nog wel de juiste weg is. Daarnaast zijn zorginstellingen benieuwd naar de hoogte van de kosten die ze met een online werkplek kunnen besparen op de ICT-omgeving. En, niet in de laatste plaats, oriënteren zij zich om te voldoen aan wet- en regelgeving rond de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze blog behandel ik vier vragen waar zorginstellingen tegenaanlopen tijdens hun overstap naar een online werkplek en hoe wij hierbij helpen.

Vraag 1: Is Office 365 een voorwaarde voor het realiseren van een online werkplek?

Veel zorginstellingen oriënteren naar de mogelijkheden rond online werkplekken. Echter hebben zij in veel gevallen een on-premises infrastructuur: is een online werkplek dan wel mogelijk? Met Workspace 365 voor Zorg helpen wij zorginstellingen om deze on-premises onderdelen van Microsoft (zoals SharePoint & Exchange) veilig te ontsluiten in een online werkplek. Hierdoor kunnen zorginstellingen nu al starten met een online werkplek en eventueel later on-premises onderdelen en informatie migreren naar een Cloud variant. Een voordeel hiervan is dat tijdens het migreren naar de cloud de interface voor de medewerker gelijk blijft. Met Workspace 365 is het dus mogelijk om een online werkplek te realiseren met bestaande on-premises onderdelen waardoor Office 365 geen voorwaarde is.

Vraag 2: Kunnen we compleet over naar Office 365 als online werkplek?

De overstap naar Office 365 is een van de stappen die zorginstellingen graag maken of al hebben gemaakt, maar brengt nog geen complete online werkplek. Tijdens de overstap naar Office 365 ontdekken sommige organisaties dat er nog veel gebruikersvragen zijn rond SharePoint. Daarnaast hebben ze nog Windowsapplicaties en natuurlijk die fileserver met zoveel belangrijke documenten die ze niet eenvoudig kunnen integreren in Office 365. Deze dilemma’s veroorzaken een vertraging van de volledige overgang naar online werkplekken. Hieronder zoomen we in op deze twee uitdagingen en leggen we uit hoe wij deze oplossen met onze online werkplek Workspace 365 voor Zorg.

Vraag 3: Hoe gaan we om met het migreren van de fileserver naar Office 365?

Een van de vragen die bij veel zorginstellingen speelt is de vraag of ze alle bestanden van de fileserver moeten migreren naar Office 365. Ze zijn nog niet zeker van alle uitdagingen en kosten die een volledige migratie met zich mee kan brengen. Om deze zorginstellingen te helpen hebben we het mogelijk gemaakt om binnen Workspace 365 voor Zorg hun huidige fileservers, SharePoint en OneDrive samen te brengen in een centrale documentenapp. Hierdoor kunnen medewerkers vanuit Workspace 365 gebruik maken van de moderne technieken die Office 365 brengt, terwijl ze gelijktijdig nog hun bestanden op de fileserver kunnen bereiken.

Vraag 4: Wat doe ik met applicaties die nu nog als hosted desktop app beschikbaar zijn?

Ondanks de strategie van veel zorginstellingen om te richten op SaaS-applicaties heeft bijna elke organisatie nog wel een Windowsapplicatie draaien. Hierdoor moeten medewerkers die gebruik maken van onlineapplicaties en de hosted desktop via verschillende omwegen hun documenten, applicaties en mail bereiken. Om die reden maken we het in Workspace 365 voor Zorg met onze Clientless RDP-oplossing mogelijk om zowel web- als hosted desktopapplicaties te bereiken binnen een klik, zonder een client te installeren of opnieuw in te moeten loggen.
Clientless RDP en Single Sign-On met Azure

Benieuwd wat Workspace 365 voor jullie organisatie kan betekenen?

Ik kom graag bij jullie op bezoek, maar je kunt het uiteraard eerst ook zelf ervaren door een gratis demo aan te vragen op:  https://workspace365.net/nl/nl-workspace-365-demo/

Met vriendelijke groet,

Gijs van Hees

Gijs van Hees

Gijs van Hees

Opportunity Maker

Bent u actief in de zorgsector? Onderzoek samen met mij wat de beste werkplekinrichting is voor uw zorginstelling. Vragen of opmerkingen? Stuur een bericht naar: [email protected] – Voeg mij toe op LinkedIn

Ervaar Workspace 365

Mail: [email protected] Nederland HQ:   + 31 30 711 6725
United Kingdom: + 44 161 768 6020


Gratis Demo