Digitale Transformatie
Leestijd 6 min
15 februari 2021

Wat is Digital Maturity?

Kelly van der Horst
digital maturity

Wat is digital maturity? Er bestaan veel definities van digital maturity. Zij lijken echter allemaal betrekking te hebben op het vermogen van een organisatie om technologische ontwikkelingen te begrijpen, erop in te spelen en er voordeel uit te halen.

Het is niet simpelweg de implementatie van geavanceerde technologie in jouw organisatie. Digital maturity is eerder het vermogen om nieuwe technologie met succes in jouw bedrijf te integreren. Werknemers moeten in staat zijn de nieuwe technologie met succes te gebruiken om jouw organisatie als digitaal volwassen te beschouwen.

Met dit nieuwe concept van digitale maturiteit komen verschillende modellen om organisaties te helpen. Dus, wat is een digital maturity model? Het is een raamwerk dat organisaties kunnen gebruiken om hun digital maturity niveau te bepalen. Dit kader vormt ook een soort routekaart voor digitale transformatie.

We bespreken verschillende digital maturity modellen en de vijf stadia van digital maturity. We zullen ook enkele tips geven over hoe je de digital maturity van jouw organisatie kunt verhogen.

Digital Maturity Model: Welke modellen kun je gebruiken om jouw digital maturity te ontdekken?

Voordat je gaat nadenken over hoe je jouw digital maturity kunt vergroten, is het belangrijk om het huidige niveau van digital maturity van jouw organisatie te kennen. Dit is waar digital maturity modellen om de hoek komen kijken. Je kunt ze gebruiken om het niveau van digital maturity binnen jouw organisatie te bepalen.

Er bestaan veel verschillende digital maturity modellen. Eén van de meest gebruikte modellen is gecreëerd door Google en BCG. Dit wordt het Digital Maturity Model genoemd. Het Digital Maturity Model richt zich vooral op Marketing en Sales, maar kan ook voor andere capaciteiten worden gebruikt. Het beschrijft vier stadia van digital maturity: ontluikend, opkomend, verbonden en multi-moment.

In de ontluikende fase is er een gebrek aan verbinding tussen de data van verschillende afdelingen, die daardoor moeilijk kunnen samenwerken. In de opkomende fase beginnen de afdelingen meer verbonden te raken. In de verbonden stage verbetert data-driven business direct de productiviteit en de omzet. De multi-momentfase is de laatste fase, waarin jouw organisatie als digitaal volwassen wordt beschouwd. De focus ligt hier op het nastreven van stijgende efficiëntieverbeteringen.

Er zijn andere digital maturity modellen, die zich vooral richten op capaciteiten op het gebied van dienstenbeheer. De ITIL-maturiteitsmodellen omvatten bijvoorbeeld 5 stadia:

  • Initieel
  • Herhaalbaar
  • Gedefinieerd
  • Beheerd
  • En geoptimaliseerd

Hoe kun je als organisatie digital maturity bereiken?

Digital maturity is niet alleen een oefening in het verhogen van de hoeveelheid technologie die door jouw organisatie wordt gebruikt. Het gaat er ook niet om gewoon omwille van de technologie de meest geavanceerde te hebben.

Het draait meer om het verdiepen in de markt waarin jouw organisatie opereert. Ook moet je kijken naar de doelstellingen van je organisatie. Van daaruit moet je proberen deze doelstellingen binnen die markt op de digitaal meest volwassen manier te bereiken. Je moet dus rekening houden met de aard van jouw organisatie wanneer je beslist welke nieuwe technologie je wilt implementeren. Dit zal je helpen in de richting van de beste digitale oplossingen voor jouw specifieke behoeften.

Maar, hoe implementeer je nieuwe technologie? Er zijn verschillende barrières voor digitale transformatie en het bereiken van digital maturity. Het is belangrijk te begrijpen dat de overgang naar nieuwe technologie zowel het verwerven van de relevante nieuwe technologie als het leren gebruiken ervan door jouw werknemers omvat.

Deloitte Consulting heeft een aanpak die je kunt gebruiken om de digital maturity te verhogen:

De eerste stap is verbeelden. Je moet nadenken over jouw technologische doelstellingen en mogelijke strategieën identificeren die je kunnen helpen deze te bereiken. Dit omvat het bepalen van de strategie, het aanwakkeren van innovatie en het verkrijgen van inzichten.

De tweede stap is het leveren. Je moet actie gaan ondernemen en kijken wat werkt en wat niet. Dit omvat het creëren van ervaringen, het opnieuw uitvinden van de kern en het leiden van de verandering.

De laatste stap is uitvoeren. Nadat je de meest doeltreffende strategie hebt bepaald, moet je deze uitvoeren. Dit houdt in:

  • het bouwen van uw nieuwe platforms
  • verbetering van de cyberveiligheid
  • processen in stand te houden en te optimaliseren

Door je te richten op voortdurende verbetering met digitale technologieën kun je jouw digital maturity in de loop van de tijd blijven vergroten.

Vijf stadia van digital maturity

Er bestaan verschillende modellen die het niveau van digital maturity voor bepaalde capaciteiten illustreren. De digital maturity van een organisatie kan echter worden beschreven als vallend in een van de 5 stadia.

Traditioneel

De eerste fase is de traditionele fase van digital maturity. Organisaties in deze fase houden vaak vast aan verouderde praktijken. Ze doen weinig moeite om digitale technologieën op te nemen en er is geen strategie om digitaal te transformeren.

Bedrijven in deze fase hebben moeite om gelijke tred te houden met hun concurrenten en moeten snel beginnen met een digitale transformatiestrategie.

Opkomend

Het tweede stadium van digital maturity is het opkomende stadium. In dit stadium omarmen organisaties een zekere mate van digitalisering. Hun technologische vooruitgang is echter vooral reactief - het gebeurt wanneer het moet. Deze bedrijven hebben geen alomvattende digitale transformatiestrategie.

Betrokken

De derde fase van digital maturity is de betrokken fase. In dit stadium beginnen organisaties zich bezig te houden met een aantal elementen van een succesvolle digitale transformatiestrategie. Hoewel er sprake is van enige innovatie, ontbreekt het over het algemeen aan een uitgebreid programma of gericht leiderschap.

Concurrerend

De vierde fase is de concurrentiefase. Hier begint zich een plan voor digitale transformatie af te tekenen. Organisaties beginnen te concurreren op de huidige markt. Zij zullen echter een betere strategie voor de toekomst nodig hebben om concurrerend te blijven.

Volwassenwording

De laatste is de volwassenwording. In deze fase beschikken organisaties over een alomvattende, succesvolle digitale transformatiestrategie. Deze strategie stelt de organisatie in staat concurrerend te blijven in de veranderende markt. Het stelt hen in staat hun potentieel te realiseren en de veranderingen in de rest van de wereld bij te houden.

De digital maturity is echter een continu proces zonder eindpunt. Je moet jouw digitale transformatiestrategie blijven aanpassen om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang.

Conclusie

In de afgelopen decennia heeft technologie een revolutie teweeggebracht in de manier waarop wij zaken doen. Digital maturity is nu, meer dan ooit tevoren, een belangrijk doel in organisaties.

De tips die in deze blogpost worden genoemd, kunnen worden gebruikt om jouw niveau van digital maturity te identificeren en te verhogen. Onthoud dat het doel is om relevante nieuwe technologie effectief te implementeren. Het is niet de bedoeling om simpelweg nieuwe technologie aan te schaffen die werknemers niet effectief kunnen gebruiken, alleen maar om technologisch geavanceerd te lijken!

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles