Digitale Transformatie
Leestijd 6 min
2 maart 2021

Wat is een digitale transformatie strategie?

Kelly van der Horst
digitale transformatie

Digitale transformatie blijft voor veel CEO's een belangrijk doel, waarbij de door technologie geboden kansen worden benut om fundamentele bedrijfsveranderingen te realiseren. Dit gaat samen met een reeks verbonden voordelen, waaronder betere winstgevendheid, innovatie, concurrentievoordeel en zelfs de overlevingskansen van het bedrijf. Hoewel het de technologie is die dit mogelijk maakt, gaat digitale transformatie over het veranderen van bedrijven en de manier waarop mensen hun werk doen; het gaat om het opnieuw uitvinden van processen, het veranderen van cultuur en gedrag, en niet alleen om het uitrollen van nieuwe systemen.

De aard van digitale transformatie kan er voor elke organisatie heel anders uitzien als je kijkt naar de gebieden die worden getransformeerd, de voordelen die worden geleverd en de snelheid van de verandering. De gebruikte technologieën zijn ook nooit precies hetzelfde. Omdat de manier waarop digitale transformatie beleefd wordt voor elke organisatie uniek is, is het belangrijk voor senior managers, IT'ers en andere betrokkenen om de juiste digitale transformatie strategie voor hun behoeften te bepalen en te volgen.

We krijgen regelmatig de vraag: "Wat is een digitale transformatie strategie?". In deze post zullen we deze vraag beantwoorden, onderzoeken hoe je een strategie kunt bepalen die geschikt is voor jou, en enkele van de elementen die belangrijk zijn om toe te voegen.

Wat is een digitale transformatie strategie?

Een digitale transformatie strategie is het plan dat organisaties moeten opstellen en volgen om digitale transformatie te bereiken. In principe betekent dit dat je moet uitzoeken waar je nu bent, waar je naartoe wilt en hoe je daar komt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een digitale transformatie strategie gaat over fundamentele bedrijfsverandering; stellen dat je 100% gebruik van Microsoft 365 wilt bereiken en jouw actieplan op die manier wil opstellen, is op zichzelf geen digitale transformatie strategie, hoewel het wel een cruciaal onderdeel kan zijn van jouw bedrijfsverandering 

Een strategie voor digitale transformatie omvat factoren zoals de manier waarop je technologie gaat gebruiken om de klantenservice te verbeteren, of hoe je snellere go-to-market tijden voor nieuwe services kunt bieden, enzovoort. Het moet ook de toepassing in de praktijk omvatten met de bijbehorende details, zoals de benodigde change management. 

Wat zijn de elementen van een digitale transformatie strategie? 

Men is het niet volledig eens over wat binnen een digitale transformatie strategie behandeld moet worden, maar meestal omvat het enkele van de volgende onderdelen: 

  • Een beoordeling van waar je je nu bevindt en jouw niveau van digitale volwassenheid op dit moment.
  • De zakelijke voordelen die je wilt behalen, zoals betere winstgevendheid, betere samenwerking en innovatie van producten.
  • Een diagnose van eventuele problemen, blokkades, hindernissen en uitdagingen die ondervonden kunnen worden of moeten worden opgelost
  • Enkele van de basisprincipes en pijlers van jouw strategie, bijvoorbeeld 'het verbeteren van de employee experience' of 'transitie naar de cloud'. 
  • Een plan van hoge kwaliteit over de manier waarop je de transformatie gaat realiseren en wat daarvoor moet gebeuren, met indien mogelijk een meer gedetailleerde roadmap
  • KPI's en criteria voor succes
  • Missie- en visieverklaringen die helpen bij het samenvatten van al het bovenstaande.

Vijf stappen naar een digitale transformatiestrategie 

Een standaardmethodologie voor het schrijven en verwoorden van een digitale transformatie strategie bestaat niet. Hoe je dit doet kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de drijfveren voor jouw strategie, de stakeholders met wie je samenwerkt en er een bijbehorend bedrijf opgezet moet worden.

Vijf typische stappen naar een digitale transformatie strategie zijn: 

1. Betrek stakeholders en stel een plan op voor het maken van de strategie

Identificeer de stakeholders die input moeten geven op de strategie en deze moeten goedkeuren. Dit kan jouw senior management, IT'ers, Chief People Officer of Hoofd HR zijn, of iemand anders. Zorg ervoor dat ze het eens worden over een format, methodologie en tijdlijn voor de strategie, bijvoorbeeld of het een document of presentatie is, hoe ze hun input zullen geven en wie het uiteindelijk zal goedkeuren.

2. Gegevens verzamelen en onderzoek doen

Meestal moet om jouw strategie te bepalen informatie verzameld worden en onderzoek worden gedaan. Dit kan een diepgaand inzicht van jouw gebruikers en hun pijnpunten omvatten, wat andere organisaties op dit vlak doen en de "kunst van het mogelijke" kennen van platformen zoals Workspace 365.

3. Werk aan jouw analyse en ontvang input

Zodra je de relevante data hebt, is het tijd om je analyse uit te voeren. Maak berekeningen, identificeer trends, werk eventuele pijnpunten uit die moeten worden aangepakt, identificeer kansen en houd rekening met afhankelijkheden. Hier kun je beginnen met het verwoorden van je strategie. Ontvang input van de stakeholders om ook hun standpunten en belangen te verwerken, wat engagement garandeert. Vergeet niet dat dit in wezen gaat over uitzoeken waar je bent en waar je heen wilt.

4. Definieer je visie

Om mensen mee te krijgen in jouw digitale transformatie traject, helpt het om een overtuigende visie te definiëren van waar je heen wilt. Wanneer is de digitale transformatie voltooid (tenminste voorlopig)? Dit moet goed verwoord zijn en de voordelen moeten duidelijk worden omschreven. Binnen sommige digitale transformatie strategieën kan dit ook verwijzen naar KPI's die succes aanduiden.

5. Werk de details van het traject uit

Tot slot moet je enkele details van het traject behandelen om deze tastbaar en haalbaar te maken. Dit kan van alles zijn, van een hoogwaardige roadmap tot een meer gedetailleerd potentieel projectplan.

Vijf essentiële pijlers van een digitale transformatie strategie

Een digitale transformatie strategie heeft veel belangrijke elementen. Hier zijn vijf essentiële pijlers om te overwegen.

1. Digitale werknemerservaring

De algehele digitale werknemerservaring die de transformatie oplevert, is zeer belangrijk. Een efficiënte, intuïtieve, samenhangende en goed ontworpen ervaring is cruciaal. Zonder kan het zijn dat jouw digitale transformatie minder succesvol is omdat de gebruikers eenvoudigweg de tools die je hebt uitgerold niet gebruiken. Hier kan een digitale werkplek zoals Workspace 365 een waardevol onderdeel van de digitale werknemerservaring zijn.

2. De toekomstige hybride werkplek ondersteunen

COVID-19 heeft een enorme impact gehad op de manier waarop we werken, waarbij werken op afstand drastisch is toegenomen. Niemand verwacht dat we volledig terugkeren naar de manier waarop we werkten voor de pandemie, en een toekomst waarin mensen meer werken op afstand is zeer waarschijnlijk. Het doel van een digitale transformatie is het aanpakken van deze vermoedelijke toekomstige werkpatronen.

3. Verandermanagement

Digitale transformatie gaat over verandering en daar kan niet iedereen even gemakkelijk aan wennen. Elke digitale transformatie moet aspecten van verandermanagement aanpakken, waaronder training, ondersteuning, digitale vaardigheden en meer.

4. Organisatiecultuur

Organisatiecultuur heeft een enorme impact op je digitale transformatie – het verandertempo, de focus van de verandering, zelfs de manier waarop je je inspant voor verandermanagement. Cultuur is een breed begrip, maar er kan rekening worden gehouden met leiderschap, prioriteiten zoals innovatie en samenwerking, de bereidheid van medewerkers om nieuwe manieren van werken uit te proberen, het belang van klantenservice, waarden en een reeks andere factoren. In wezen moet een digitale transformatie strategie zeer goed zijn afgestemd op je cultuur, anders heb je kans dat deze faalt.

5. Veiligheid en compliance

Veiligheid is van het grootste belang. Regelgevings-, wettelijke en andere nalevingskwesties zoals GDPR zijn cruciaal en een strategie voor digitale transformatie moet deze in overweging nemen.

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles