Digitale werkplek
Leestijd 4 min
22 april 2024

Zo draagt agnostische software bij aan verbeterde gezondheidszorg KPI's

Carmen Velilla
gezondheidszorg

Nederlandse zorgmedewerkers besteden een schokkende 40% van hun tijd aan administratieve taken. Iedereen is het unaniem eens met de stelling dat deze waardevolle tijd gebruikt zou moeten - en kunnen - worden voor patiëntenzorg. Veel zorgmedewerkers geven aan dat zij, wellicht niet verrassend, minder tevreden zijn met hun werk als gevolg hiervan.

Ondanks dat bureaucratische regelgeving de voornaamste oorzaak is van administratieve druk, dragen het gebruik van verouderde systemen en analoge verwerkingsmethoden van patiëntinformatie aanzienlijk bij aan het probleem. Hoewel er geleidelijk aan een toename is geweest in de adoptie van efficiëntere informatie-uitwisseling en IT-infrastructuur, is dit een traag proces geweest. In juli 2023 keurde Nederland de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg goed om digitale informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg te bevorderen, wat een positieve stap voorwaarts is. Toch lijkt het erop dat de benodigde veranderingen langer op zich laten wachten dan verwacht, wat bijzonder is gezien het feit dat Nederland erkend wordt als de 7e meest innovatieve wereldwijd volgens de Global Innovation Index.

Meer tijd, minder frustratie

Dat betekent niet dat de sector in de wachtstand hoeft te staan. Ondertussen zijn er mogelijkheden om de zorgsector te verbeteren buiten de reguliere maatregelen om. IT-leveranciers kunnen zorgmedewerkers helpen om waardevolle tijd terug te winnen tijdens hun dagelijkse taken, zelfs wanneer zij nog werken met verouderde systemen. Hier komt agnostische software om de hoek kijken. Het voordeel van een agnostisch platform is dat het naadloos integreert met verschillende applicaties, platforms en technologieën. Agnostische software is niet gebonden aan een specifieke technologie of leverancier, wat flexibiliteit, aanpasbaarheid en de integratie van diverse tools mogelijk maakt. Dit zorgt voor een geünificeerde en gebruiksvriendelijke ervaring, schaalbaarheid en de mogelijkheid om mee te evolueren met veranderende technologische landschappen. Dit zorgt uiteindelijk voor hogere efficiëntie, kosteneffectiviteit en een meer op maat gemaakte gebruikerservaring. Kortom: door het vereenvoudigen van de werkplek voor zorgmedewerkers via agnostische software kunnen belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) zoals de tijd voor zorg, de gemiddelde wachttijd van patiënten en de gemiddelde verwerkingstijd van claims, aanzienlijk worden beïnvloed. Zo werkt het.

Snelle toegang tot informatie zorgt voor tevreden patiënten

Agnostische software centraliseert gegevens en tools, wat betekent dat de medewerker niet langer tussen verschillende platforms hoeft te schakelen. Snelle toegang tot patiëntendossiers, behandelplannen en administratieve tools vermindert direct de tijd die nodig is om cruciale informatie te verzamelen. Naast snelle toegang is er de personalisatie factor. Wanneer alleen relevante (delen van) tools of programma's worden gepresenteerd in de persoonlijke digitale werkplek, wordt het nog sneller en makkelijker om te navigeren. Een verpleegkundige moet patiëntgegevens invullen, maar zal waarschijnlijk niet te maken krijgen met boekhoudsoftware. Waarom zou je de interface van de verpleegkundige daar dan mee belasten? Snellere toegang tot relevante informatie en gestroomlijnde processen leiden tot verminderde wachttijden van patiënten. Agnostische software stelt zorgmedewerkers in staat om meer gepersonaliseerde zorg snel te leveren, wat de algehele tevredenheid van patiënten verbetert.

Verbeterde samenwerking en communicatie

Geünificeerde platforms maken naadloze communicatie tussen zorgmedewerkers en -teams mogelijk, wat zorgt voor snellere consultaties en besluitvorming. Vooral in een tijd waar kritische uitwisselingen van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en specialisten nu grotendeels digitaal plaatsvinden. Ongeacht bestaande systemen, die vaak nog verouderd zijn in de gezondheidszorg, zorgt agnostische software voor compatibiliteit tussen apparaten. 

Naleving en beveiliging

In de gezondheidszorg is het absoluut essentieel om de vertrouwelijke patiënteninformatie goed te beveiligen. Eerder dit jaar meldde de Autoriteit Persoonsgegevens dat 41% van de datalekken in Nederland voorkomt in de zorgsector, en daarmee de meest gehackte sector in het land is. Ondanks de verhoogde inspanningen van ziekenhuizen om de cyberbeveiliging op te schalen en medewerkers te trainen, blijft de zorgsector nog te vaak slachtoffer van cybercriminaliteit. Agnostische software kan hierbij helpen. Wanneer medewerkers uitsluitend de tools gebruiken die ze nodig hebben en toegang hebben tot informatie die relevant is voor hen, zijn datalekken veel minder waarschijnlijk. Het zijn menselijke fouten, zoals onbedoelde aanmeldingen op minder bekende platforms, die de meeste datalekken veroorzaken. Het vereenvoudigen van de manier waarop medewerkers informatie verkrijgen verlaagt niet alleen het risico op datalekken door menselijke fouten, maar versterkt ook de integrale beveiliging aanzienlijk. Dit komt doordat goede agnostische softwareprogramma’s robuuste beveiligingsmaatregelen geïntegreerd hebben en industriestandaarden naleven.

Conclusie

Het vereenvoudigen van de digitale werkplek met behulp van agnostische software is bijzonder belangrijk voor zorgmedewerkers, omdat ze hiermee aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op tijdgevoelige KPI's. Dit resulteert op zijn beurt weer in efficiëntere operaties, verbeterde patiëntenzorg en over het algemeen een verbeterde ervaring in de gezondheidszorg. Bovendien kan een gestroomlijnde digitale werkplek betere samenwerking tussen gezondheidsprofessionals bevorderen, snellere besluitvormingsprocessen mogelijk maken en bijdragen aan een meer flexibele reactie op evoluerende medische scenario's. Deze aanpasbaarheid is cruciaal in gezondheidszorg-omgevingen waar snelle, geïnformeerde acties een aanzienlijk verschil kunnen maken in de uitkomsten voor patiënten.

Schrijf je in voor onze blog

Ontdek onze whitepapers en case study's met interessante inzichten over de digitale werkplek.

Gerelateerde artikelen