Digitale Transformatie
Leestijd 10 min
19 november 2020

Top 10 Digitale Transformatie Trends 2021

Kelly van der Horst
digitale transformatie

2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten. In het begin van 2020 verspreidde COVID-19 zich over de hele wereld en had het een enorme wereldwijde impact. Mensen werden gedwongen om vanuit huis te werken en dit had ook invloed op de digitale transformatie. In deze blog kijken we terug op de digitale transformatie in 2020 en bespreken we tien digitale transformatie trends voor 2021.

Voordat we het hebben over de digitale transformatie trends en de impact van de digitale transformatie in 2020, is het belangrijk om te weten wat digitale transformatie is. Digitale transformatie heeft niet één specifieke definitie, maar meerdere organisaties hebben er één bedacht. Salesforce definieert het als:

"Digitale transformatie is het proces van het gebruik van digitale technologieën om nieuwe bedrijfsprocessen, cultuur en klantervaringen te creëren - of bestaande aan te passen - om aan de veranderende bedrijfs- en markteisen te voldoen".

Hoe zit het met digitale transformatie in 2020?

In 2020 hadden de effecten van COVID-19 een enorme impact en zullen ook in 2021 de trends blijven beïnvloeden. We bespreken twee dingen die in 2020 de meeste impact hebben gehad.

Werken vanuit huis: van noodgeval tot conventioneel

Door COVID-19 is het werken op afstand toegenomen. Volgens een onderzoek van Harvey Nash en KPMG onder respondenten uit 83 landen, is 86% van hun respondenten overgestapt van werken op kantoor naar werken op afstand. Zij verwachten dat werken vanuit huis nog een tijdje gaat duren. In de technologiesector verwacht 62% na COVID-19 nog steeds thuis te werken.

Het onderzoek toont ook aan dat werken op afstand de standaard wordt, vooral in de technologiesector. In banen waar de productiviteit niet is afgenomen door thuiswerken, zullen minder mensen vanuit kantoor gaan werken. Banen waar de productiviteit is afgenomen zullen weer vanaf kantoor werken, maar overwegen toch om soms thuis te werken. Slechts 6% van de respondenten zegt dat er na de pandemie geen personeel meer thuis zal werken.

Stijgend belang van de cloud

Steeds meer organisaties verplaatsen hun infrastructuur naar de cloud. Gartner stelt dat de hybrid cloud is gegroeid, maar dat de gedistribueerde cloud de volgende generatie van cloud computing is. Organisaties investeren steeds meer in cloud computing, dit is een snel groeiend percentage. Volgens Forrester zal de public cloud in 2021 met 35% groeien. De pandemie heeft de verwerving van nieuwe technologieën en de urgentie van digitale transformatie versneld.

Digitale transformatie trends voor 2021

We bespreken 10 digitale transformatie trends voor 2021. Wat gaat er veranderen? Welke trends groeien snel en welke nieuwe trends zijn er?

1. Werken op afstand verplaatst de digitale transformatie prioriteiten 

Terwijl het werk op afstand al enkele jaren toeneemt, heeft de pandemie van dit jaar het verloop van deze trend drastisch veranderd en versneld. Gartner stelt dat 74% van de bedrijven meer zal overgaan tot werken op afstand. Bovendien blijkt uit een onderzoek van het World Economic Forum dat 72% van het wereldwijde personeelsbestand van de onderzochte bedrijven momenteel op afstand werkt en dat het aantal werknemers dat permanent vanuit huis werkt in 2021 zal verdubbelen. Dit is mede te danken aan het feit dat sinds medewerkers op afstand zijn gaan werken, bijna de helft van de ondervraagde bedrijven stelt dat de productiviteit is verhoogd. Daarnaast is het niet duidelijk hoe lang de pandemie nog zal duren. Dit heeft grote gevolgen voor de digitale transformatie-inspanningen van organisaties, aangezien zij moeten investeren in het zo veilig, gemakkelijk en efficiënt mogelijk maken van werken op afstand voor hun werknemers.

Dit maakt dit één van de belangrijkste trends van 2021, die prioriteiten verandert en veel andere trends in het komende jaar beïnvloedt.

2. Medewerkers vormen de kern

Werknemers vormen de kern van een bedrijf. In 2021 zullen er meer initiatieven zijn om de ervaring van de werknemers te verbeteren, vooral op afstand. Als gevolg van de COVID-19 pandemie werden werknemers gedwongen om vanuit huis te werken, wat resulteerde in uitdagingen die sommigen nog niet eerder hadden meegemaakt. Volgens een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) worstelen mensen met het sociale aspect van hun werk, eenzaamheid, geen balans tussen werk en privéleven en een gebrek aan concentratie. Gezien het feit dat werken op afstand nergens naartoe gaat, zal er in 2021 extra aandacht zijn voor de ervaring (op afstand) van medewerkers: ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen gemotiveerd blijven, maar ook verbonden zijn met de organisatie en de organisatiecultuur. Dit zal blijken uit een toename van bijvoorbeeld investeringen in communicatiemiddelen - niet alleen voor het werk, maar ook voor sociale doeleinden - en een toename van cultuur-bevorderende en teambuildingactiviteiten. Zoals het sturen van cadeaus en goodies naar medewerkers thuis en het laten deelnemen aan leuke uitdagingen en online evenementen, zoals online pubquizzen.

3. Heroverweging van cybersecuritystrategieën voor werken op afstand

Met medewerkers verspreid over verschillende locaties is het moeilijker om de beveiliging van documenten en informatie te beheren. Door het groeiende aantal locaties en netwerken, is ook het aantal doelwitten toegenomen en hackers hebben daar met genoegen gebruik van gemaakt: het aantal datalekken is wereldwijd toegenomen. Het spreekt voor zich dat het voor organisaties erg belangrijk is om hun documenten en gegevens veilig te bewaren. Daarom zijn organisaties bezig met het massaal upgraden van hun beveiligingsstrategieën en breiden ze de cybersecurity uit naar thuisnetwerken en mobiele apparaten. Het gebied van cybersecurity zal daarom in 2021 veranderen, waarbij niet alleen meer nadruk wordt gelegd op cybersecurity tools, beleid en maatregelen, maar ook op het voorlichten van medewerkers om veilig op afstand te kunnen werken.

4. Versnelde digitale transformatie inspanningen

COVID-19 heeft veel organisaties op hun grondvesten doen schudden, en de realisatie gebracht dat organisaties wendbaarder moeten zijn om te kunnen reageren op veranderingen en te overleven. Naast de pandemie, die duidelijk maakte dat er snel grote veranderingen kunnen plaatsvinden, volgen veranderingen in de huidige digitale wereld elkaar elke dag sneller op. Om bij te blijven, zullen in 2021 meer organisaties hun digitale transformatie-inspanningen versnellen om meer flexibiliteit en wendbaarheid mogelijk te maken. Om dit te doen, is hyperautomation in opkomst, waardoor organisaties alles automatiseren wat mogelijk is, zodat ze zich kunnen richten op andere zaken, zoals innovatie. Ook zullen organisaties naar verwachting meer investeren in scenarioplanning en tools voor risicobeoordeling, zodat ze beter kunnen reageren op en aanpassen aan veranderingen in de toekomst en ze (hopelijk) nooit meer voor zulke verrassingen komen te staan als bij COVID-19.

5. Contactloze tech

In 2021 zal er een grotere behoefte zijn aan technologie die mensen in staat stelt om geen face-to-face contact te hebben of dat er niet meer van hen vereist wordt dat ze op een bepaalde locatie aanwezig zijn. Dit gaat verder dan alleen online videoconferentie tools. Het geldt zowel voor interne als externe situaties, als voor contact tussen mensen en tussen individuen of teams die taken uitvoeren. Organisaties investeren bijvoorbeeld in technologie om complete virtuele beursvloeren te bouwen, of om bepaalde elementen in het kantoor op afstand te bedienen, zoals de temperatuur. Op deze manier worden mensen steeds minder afhankelijk van hun locatie om werk uit te voeren of verbinding te maken met anderen.

6. 5G gaat mainstream

5G heeft het afgelopen jaar nogal wat commotie veroorzaakt, en dat zou het komende jaar ook kunnen gebeuren, aangezien 5G in 2021 mainstream gaat. Als er iets is wat de enorme toename van werken op afstand in het afgelopen jaar ons heeft geleerd, is het wel het belang van connectiviteit. Werknemers moeten verbinding kunnen maken met collega's en andere partijen om op afstand te kunnen werken. Vanaf elke locatie en elk apparaat moeten ze verbonden zijn en kunnen ze het zich niet permitteren om dat niet te zijn. Daarom is 5G belangrijker dan ooit en wordt het in 2021 op grotere schaal omarmd.

7. Geleid door data (analyse)

Om als digitale organisatie te kunnen overleven, moet je over relevante en betrouwbare data beschikken. Deze data kan je helpen bij het verbeteren van vrijwel alle onderdelen van je organisatie, van de klantenservice en jouw producten en diensten tot jouw interne en externe communicatie. Tegenwoordig is er zoveel data beschikbaar, dat het een uitdaging kan zijn om te bepalen welke gegevens relevant zijn en welke niet. Iets wat jouw organisatie zal helpen om gegevens te organiseren en ervoor te zorgen dat de gegevens waardevol zijn, is een Customer Data Platform (CDP). Organisaties zullen in 2021 meer investeren in CDP's, ook om zich meer te richten op de privacy van de data. De focus van data in 2021 zal liggen op het verzamelen van relevante data en dit zo organiseren dat organisaties meer data-gestuurde beslissingen kunnen nemen en meer waarde kunnen leveren aan alle stakeholders.

8. Verschuiving naar een hybrid cloud infrastructuur

De COVID-19 pandemie heeft organisaties laten zien dat ze investeringen moeten kunnen verplaatsen naar de cloud, met als gevolg dat meer organisaties in 2021 overgaan naar een hybrid cloud. Veel organisaties maken gebruik van SaaS-applicaties en on-premises oplossingen. Om data veilig en beschikbaar te houden voor iedereen in de organisatie is het belangrijk dat organisaties een cloud gebruiken die veilig en gebruiksvriendelijk is. Hybrid clouds zijn de perfecte balans om organisaties te helpen met het opslaan van data. Grote aanbieders als Azure, Google, IBM en Oracle anticiperen al op deze toename en hebben grote investeringen gedaan om tools te maken die eenvoudige connectiviteit tussen datacenters, cloud en on-premises oplossingen mogelijk maken.

9. Uitbreiding van de omnichannel ervaring

In deze onzekere tijden kunnen klanten de sleutel tot het succes of zelfs het voortbestaan van een organisatie in handen hebben. Maar klanten maken niet langer alleen maar keuzes op basis van een goed product of een goede dienst: hun ervaring is een nog belangrijkere factor in hun besluitvorming. Dit besef zal de focus op de klantervaring in 2021 vergroten. Organisaties zullen meer aandacht besteden aan het verhogen van de klanttevredenheid en -loyaliteit door hun omnichannel ervaring te optimaliseren. Dit betekent dat er meer tijd, moeite en budget wordt besteed aan het op elkaar afstemmen van alle kanalen die een klant kan gebruiken voor de interactie met een organisatie, zodat een naadloze en gepersonaliseerde ervaring wordt geboden, ongeacht hoe deze interactie plaatsvindt. Uit onderzoek van PwC blijkt zelfs dat het aantal bedrijven dat investeert in de omnichannel ervaring al is gestegen van 20% naar 80%, en dat dit in 2021 nog zal toenemen.

10. De digitale werkplek, van concept naar productcategorie

Door de jaren heen werd de digitale werkplek gezien als een concept. Iets wat voor velen vaag op afstand bestond, maar eigenlijk geen tastbaar product was dat je kon aanschaffen. Uit onze vele gesprekken met klanten en partners kunnen we echter concluderen dat de digitale werkplek zich ontwikkelt van een concept naar een productcategorie in de collectieve geest. Dit kan deels worden toegeschreven aan grote organisaties als Google en Citrix die zich op dit gebied richten en hun eigen digitale werkplekken aanbieden (Google Workspace en Citrix Workspace). Wil je zelf een digitale werkplek proberen? Probeer dan de Workspace 365 demo!

Hoe te reageren op de nieuwe trends

Bij het inspelen op trends is het essentieel om eerst te bepalen of ze überhaupt relevant zijn voor jouw organisatie. Als dat het geval is, kun je je verder verdiepen in deze specifieke trend om de drijfveren en triggers ervan te ontdekken, om zo te bepalen hoe deze trend is ontstaan. Dit is cruciale informatie, omdat het je de onderliggende behoeften en oorzaken laat zien: informatie die je kunt gebruiken om jouw producten, diensten of zelfs jouw bedrijf aan te passen aan deze behoeften. Een geweldig hulpmiddel om je hierbij te helpen is het Trend Canvas van Trendwatching.com.

Een adaptive workspace ter ondersteuning van je digitale werkplek inspanningen

Met Workspace 365 ben je in staat om de technologische onafhankelijkheid en wendbaarheid te bereiken die nodig is om te ontwikkelen en te verbeteren als digitaal bedrijf. Als mensen zich minder op hun IT richten, zijn ze in staat om meer aandacht te besteden aan hun werk, en blijft er meer tijd en mentale capaciteit over voor het creëren van nieuwe concepten, ideeën en innovatie. Bovendien heeft Workspace 365 verschillende manieren om andere elementen van jouw digitale organisatie en digitale transformatie-inspanningen te ondersteunen, zoals educatie, communicatie, samenwerking en adoptie.

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles