Digital employee experience
Leestijd 5 min
21 maart 2023

De Digital Employee Experience (DEX) trends van 2023

Kelly van der Horst
Digital Employee Experience

Digital Employee Experience (DEX) speelt een belangrijke rol binnen organisaties. Nu veel bedrijven remote en hybride werken, is het optimaliseren van de DEX nog essentiëler geworden. Zo kunnen ze er immers voor zorgen dat medewerkers zich betrokken blijven voelen bij de organisatie én productief kunnen werken. In dit artikel bespreken we de belangrijkste DEX-trends van 2023.

De vele voordelen van DEX

Een goede DEX resulteert in meer productiviteit, betrokkenheid, tevredenheid, flexibiliteit en samenwerking - en juist in minder werkdruk. DEX kan ook tot betere beslissingen leiden. Beschikken medewerkers immers over technologieën voor data-analyse en -visualisatie? Dan kunnen ze data gedreven werken en nemen ze slimmere beslissingen.

Hybride werken

Er is recent al veel over het hybride werken geschreven. Ook in het kader van DEX is afwisselend thuis en op kantoor werken momenteel een grote trend. Beschikken medewerkers namelijk over alle digitale technologieën die ze nodig hebben om overal en altijd prettig te kunnen werken? Dan komt dit ten goede aan de DEX.

Niet alleen draait het om effectieve en fijne communicatie- en samenwerkingstools voor bijvoorbeeld video conferencing, projectmanagement en het delen van documenten. Ook het trainen in en ondersteund worden op het gebied van deze tools is cruciaal. Dat kan bijvoorbeeld via online tutorials en helpdeskondersteuning.

Artificial intelligence (AI)

We schreven al vaker over AI-trends in 2023, bijvoorbeeld op het gebied van digitale transformatie en de digitale werkplek. Dat AI de DEX verbetert staat vast: door via AI taken te automatiseren en processen te stroomlijnen, houden medewerkers meer tijd over voor de taken die belangrijk zijn en waarvoor hun expertise is vereist.

Typische AI-toepassingen die zorgen voor een betere DEX, zijn bijvoorbeeld chatbots die razendsnel vragen en verzoekjes afhandelen en gepersonaliseerde aanbevelingen voor onder andere carriëreontwikkeling en training. Maar denk ook aan dat de route via Google Maps als voor je uitgestippeld is op het moment dat je je digitale werkplek opent en naar je volgende afspraak moet.

Data gedreven verbeteren van de DEX

Door data te verzamelen over hoe medewerkers omgaan met verschillende digitale technologieën, kun je patronen en trends identificeren. En die kun je als organisatie weer gebruiken om de digitale ervaringen van medewerkers te verbeteren.

Data gedreven inzichten kun je bijvoorbeeld verkrijgen door feedback van medewerkers te verzamelen via enquêtes en interviews of door het analyseren van gegevens uit systemen en applicaties die medewerkers gebruiken.

Op verschillende vlakken kun je verbeteringen uitvoeren. Denk aan het implementeren van nieuwe technologieën of functionaliteiten, het oplossen van problemen met bepaalde applicaties of systemen, en het verbeteren van bijvoorbeeld de performance of uptime van systemen waar medewerkers veel mee werken.

Het verbeteren van je DEX is nooit klaar. Voortdurend dien je te monitoren wat medewerkers nodig hebben voor een optimale Digital Employee Experience. Niet alleen moet je continu gegevens verzamelen en analyseren, ook is het zaak om regelmatig met afdelingen en eindgebruikers om de tafel te gaan zitten. Alleen zo kun je hun behoeften en wensen écht begrijpen en je DEX verbeteren.

Focus op self-service

Autonomie maakt medewerkers tevreden, betrokken, productief en gelukkig. Eigen werktijden bepalen en vanaf verschillende locaties kunnen werken, maar ook self-service zijn erg belangrijk voor medewerkers. Bij self-service draait het om de mogelijkheid voor medewerkers om eigen taken te regelen, waarvoor ze voorheen afhankelijk waren van andere afdelingen.

Een goed voorbeeld is HR. Waar medewerkers hiervoor moesten bellen met HR-collega's om persoonlijke informatie bij te werken, het aantal vakantiedagen op te vragen, verlofverzoeken in te dienen of onboarding-informatie op te vragen, kunnen ze dit nu via self-service gemakkelijk zelf doen via een digitale werkplek, portaal of mobiele app. Daardoor kunnen ze dit soort zaken regelen waar en wanneer ze maar willen.

Personalisatie

Personalisatie is van groot belang voor een optimale DEX. Als medewerker wil je namelijk graag alleen dát zien waar jij toegang toe hebt; overbodige informatie laat je liever links liggen. De applicaties, documenten en informatie die je nodig hebt tijdens je werkdag, moeten afgestemd zijn op jouw rol en locatie.

Door de digitale werkplek te personaliseren, voelen medewerkers zich meer betrokken bij zowel hun werk als hun organisatie. Doordat de personalisatie een betere gebruikerservaring oplevert, kunnen medewerkers efficiënter en productiever werken.

Tools die het medewerkerswelzijn verhogen

DEX en medewerkerswelzijn krijgen allebei een hoop aandacht in de HR-strategie van veel moderne bedrijven. Een goede DEX heeft namelijk invloed op het medewerkerswelzijn. Daarnaast zijn er tools die zich specifiek richten op het vergroten van het welzijn van medewerkers.

Denk aan mindfulness- en mediatietools, fitnesstrackers, zelfhulptools voor mentale kwesties en hulpmiddelen om een goede werk-privé balans te bewaren. In 2023 zien wij dat een groeiend aantal bedrijven dit soort technologieën integreert in de digitale werkplek.

Een adaptieve digitale werkplek

Een digitale werkplek verenigt al je applicaties, gegevens, documenten, processen en taken in één werkplek. Een moderne digitale werkplek is adaptief. Dat wil zeggen: de werkplek past zich aan de behoeften en voorkeuren van de gebruiker aan. Daarbij wordt automatisch de meest relevante informatie getoond. Denk bijvoorbeeld aan het weergeven van de meest gebruikte applicaties en informatie, maar ook aan het altijd op het juiste moment aan de gebruiker vragen om zijn uren te registreren.

Een adaptieve digitale werkplek sluit hiermee aan op DEX-trends als personalisatie, AI en hybride werken. Niet alleen verbetert een adaptieve werkplek de gebruikerservaring, ook is het de basis voor meer productiviteit, security, werkplezier én nieuwe digitale transformatie-initiatieven.

Bovendien is een adaptieve digitale werkplek een krachtige tool om werk sneller gedaan te krijgen – en daarmee om repetitieve handelingen en frustraties weg te nemen. Workflows uit verschillende systemen kun je bijvoorbeeld op slimme wijze bij elkaar brengen in één omgeving. Zo biedt Workspace 365 de mogelijkheid om processen te integreren en taken direct  - dus zonder de werkplek te verlaten - af te handelen via Micro Apps.

Ook is de Global Search binnen Workspace 365 adaptief. Wanneer gebruikers zoeken, krijgen ze hun eigen gepersonaliseerde topcategorieën te zien. De zoekresultaten zijn afhankelijk van hun eigen klikgedrag en interesses en worden hier voortdurend op afgestemd

Subscribe to our blog

Get the latest tips, resources and updates to help work better!

Related articles